jehoova tunnistajad eestis

Avaleht

 

Eessõna
"Kui ristitud Jehoova tunnistaja otsustab usulahust mistahes põhjusel välja astuda, peavad teised Jehoova tunnistajad käituma, nagu seda inimest ei oleks olemas. Kui nad ei kuuletu sellele korraldusele, saavad nad ise sama saatuse osaliseks.

Selle tulemusel lõhutakse perekonnad, kauaaegsed sõbrad kaovad üle öö, lapselapsed kasvavad tundmata oma vanavanemaid, vanemad ei räägi oma lastega ja suur osa Jehoova tunnistajaid on usulahu liikmed mitte usu tõttu, vaid hirmust lahkumise ees. Nad ei julge avaldada kellelegi, ka mitte kõige lähedasematele pereliikmetele, mida nad tegelikult mõtlevad ja usuvad.

Jehoova tunnistajate peres kasvanu jaoks on usulahust välja astumine kui päev, mil kõik inimesed, keda nad elades on tundnud, pannakse bussi ja selle bussiga sõidetakse kaljult alla."

- endised Jehoova tunnistajad

Inimloomusele on omane rääkida oma kogemustest, anda teistele soovitusi lähtuvalt enda headest elamustest ning hoiatada teisi halbade kogemuste kaudu teada saadud ohtude eest.

Kui astume mererannas pudelipõhjale ja lõhume jala, ei soovi me mitte ainult ennast ravida, vaid ka korjata ohtlik klaas üles ja hoiatada teisi: "Minuga juhtus. Ole ettevaatlik!"

Tuhanded inimesed Eestis ning miljonid maailmas on saanud tunda religioosse äärmuslikkuse ja kultussektide kahjulikku mõju. Nad on oma eluga edasi liikunud ja on seega ühe või teise rühmituse endised liikmed.

Eelpool kirjeldatud loomulikku käitumismudelit arvesse võttes võib tunduda üllatavana, kui vähe neist soovib oma kogemustest rääkida, teisi hoiatada, olla läbi elatud sündmuste tunnistaja.

Mõned vaikimise põhjused on:

  • Häbi tunnistada, et kuuluti ebapopulaarsesse gruppi ja usuti ebareaalseid doktriine
  • Jätkuv uskumine oma endise religiooni doktriinidesse peale sealt välja heitmist või lahkuma sundimist
  • Jätkuv osaline grupi kontrolli all olemine, näiteks peresidemete kaudu - et säilitada suhted gruppi kuuluvate pereliikmetega, on endine liige sunnitud oma negatiivsetest kogemustest vaikima

Tunnistaja.ee on mõtetes kõigi nendega, kes on vaimse väärkohtlemise suhtes kõige kaitsetumad, sh lapsed, vanurid, puuetega inimesed ja need, kelle võimalused enda eest seista on piiratud seoses puuduliku keeleoskuse või katkenud haridusteega. Sellised inimesed kuuluvad riskigruppi, mis suurema tõenäosusega satub kultussektide, püramiidiskeemide, kelmuste ja emotsionaalse manipulatsiooni ohvriks.

Vahitorn võrdleb usku vahetanud pereliikmeid surnutega, keda ei tohi leinata
(Suurendamiseks kliki pildil)

Eriti kaitsetud vaimse väärkohtlemise ja emotsionaalse manipulatsiooni suhtes on lapsed, kes kasvavad religioosse fundamentalismi keskkonnas. Täiskasvanuks saades ei ole neil sageli võimalik ilma tõsiste tagajärgedeta oma minevikust lahti murda. Pahatihti tuleb ohvriks tuua haridus, peresidemed ning kogu sõprus- ja tutvuskond. Alternatiiviks on gruppi jäämine ja oma eriarvamuste maha vaikimine kõige eelnimetatu säilitamise nimel. See on emotsionaalne ja vaimne väljapressimine.

Ülejäänud osa sellest leheküljest on mõistetav peamiselt endistele ja praegustele Jehoova tunnistajatele ja neile, kes otsivad täpsemat informatsiooni selle konkreetse usulahu kohta. Teatud määral käsitletakse ka mõttekontrolli ja kultussektide teemat üleüldiselt ning näidetena satub sekka ka teisi sekte käsitlevaid blogipostitusi.


Rohkem videoid...

 

Alates selle asutamisest 1879 aastal on Vahitorn kuulutanud, et "lõpp" saabub peagi. Ennustati, et see tuleb 1914, seejärel 1925, siis 1975 ning viimaks "selle põlvkonna" kestel. Peale kõigi ennustuste läbikukkumist loobuti uue lubaduse andmisest ja kujundati seisukoht, et lõpp saabub "peagi", tuues kaasa inimeste hävimise Jumala sõjas Harmagedoonis. Ainult Jehoova tunnistajad pääsevad ning elavad igavesti planeedil Maa. On tavaline, et fundamentalistlike usuliikumiste juhid väidavad, et ainult nemad õpetavad "tõde" ning et vaid nende järgijad on pääste väärilised.

 

Eestikeelse Ärgake! annotatsioon 1995. aastal
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Jehoova tunnistajad on üks suurima liikmeskonna voolavusega religioon. Paljude lahkumise juures on viimastel aastatel mänginud võtmerolli järgmised tegurid:

Vaid viimase kümne aasta jooksul on eemaldatud rohkem kui pool miljonit liiget. Üks süngemaid aspekte Vahitorni nähtuse juures on, et kui liige lõpetab selle õpetuste pidamise "tõeks", ta eemaldatakse ning teda väldivad kõik tunnistajatest sõbrad ja pereliikmed (kuid püüavad seda avalikkuse eest varjata). Paljud inimesed on sel viisil juba aastakümneid oma pereliikmetest lahutatud.

 

Rääkides inimestest, kes lahkuvad oma religioonist, et liituda Jehoova tunnistajatega:
"Mitte kedagi ei tohiks sundida Jumalat teenima viisil, mis on talle vastuvõetamatu, või panna teda valima oma uskumuste ja pere vahel."
Ärgake! 9. Juuli 2009, lk 29
Rääkides nendest, kes lahkuvad Jehoova tunnistajate seast:
"Su armastatud pereliikmel on vaja näha, et Jehoova on sinu jaoks tähtsam kõigest — isegi perekondlikest sidemetest... Ära otsi vabandusi, miks suhelda eemaldatud pereliikmega näiteks e-posti teel."
Vahitorn 15. Jaanuar 2013, lk 15-16

 

Iseenda religiooni õigsuse objektiivne hindamine on äärmiselt raske ülesanne. Jehoova tunnistajana üles kasvamine võib tekitada tõkkeid äärmuslikkuse märkamise ning kultusgrupi tunnuste hindamise osas.

Jehoova tunnistajatel kästakse täielikult usaldada informatsiooni, mida Juhtiv Kogu neile annab.

"Kas ei peaks ka meie ustavat ja mõistlikku sulast täielikult usaldama, kuna seda teevad Jehoova Jumal ja Jeesus Kristus? "
Vahitorn 2009, 15. Veebruar, lk. 27

Tänu sellisele usaldusele ei märka tunnistajad, kui esitatakse väärat informatsiooni. Kaasinimeste eksitamiseks on palju võimalikke viise, seal hulgas otsene ebaausus, ebaõiged andmed, isiku seisukoha valesti paista laskmine, väärtsitaadid, informatsiooni varjamine, ebamäärane keelekasutus ja eksitav retoorika.

 

Lemmiktsitaat 2013:
"Igaüks meist peab olema valmis järgima mistahes juhendit, ükskõik, kas see tundub inimlikust vaatepunktist mõistlik või mitte."
Vahitorn, 15. November 2013, lk 20

 

Tunnistaja.ee lehekülgedel viidatakse lühidalt ja ülevaatlikult kustussektide poolt kasutatavale silmakirjalikkusele ja mõttekontrollile ühe sellise sekti näitel.

Tunnistaja.ee ei kuuluta mingisugust religioosset sõnumit ega toeta ühtegi usuliikumist. See ei halvusta ega naeruväärista Jehoova tunnistajaid, vaid peab tavaliikmeid organisatsiooni juhtkonna pahaaimamatuteks järgijateks. Soovime neile vaid head ning aitame organisatsiooni meelevalla alt pääseda, kui nad ei soovi enam kaasa mängida.

Sellegipoolest on enamik siin toodud materjali Vahitorni Ühingu suhtes kriitiline. On paratamatu tõsiasi, et on raske eristada termineid "Vahitorni Ühing" ja "Jehoova tunnistajad". Religioonipsühholoogia seisukohalt on tegemist erinevate asjadega, lausa vastanditega: kasutaja ja kasutatav, isand ja ori, kiskja ja saak. Keelekasutuslikult esinevad aga mõlemad sageli sünonüümidena ning nõuavad lugejalt sügavamat analüüsi õeldu mõttest ja eesmärgist aru saamiseks.

 

Teine eesmärk, mida täidame, on pakkuda kontakti, abi ja tugigruppi neile, kes on lahkunud või soovivad lahkuda. Me usume, et täisväärtuslik ja õnnelik elu pärast Vahitorni Ühingu järgijate hulgast lahkumist on võimalik ja me aitame hea meelega oma vabast ajast igaüht, kes soovib saada vabaks hirmust ja mõttekontrollist.

Kuna fundamentalistlike nn uuskristlike sektide toimimismeetodid on sarnased, võib siin avaldatu olla abiks ka teiste sektidega toimetulekus, sh Mormoonid, Seitsmenda Päeva Adventistid jne.