jehoova tunnistajad eestis

Laste seksuaalne kuritarvitamine

 

1990.ndate alguses Soomest Eestisse kolinud JT kogudusevanem ja endine ringkonnaülevaataja mõisteti 2007 aastal Soome kohtus lapsepilastamises süüdi. Juhtumid leidsid aset Eestis, Soomes ja Hispaanias, vahendab Iltasanomat: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288335219290.html

 

"... reisivad ülevaatajad ja kogudusevanemad — kõiki neid on ametisse määranud püha vaim"
- Vahitorn 15. Detsember 2010, lk 20

 


Iltasanomat artikkel 2008 aastal
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Kas meediat saab usaldada? See on igale Vahitorni Ühingu järgijale tuttav küsimus. Kui meediat ei saa usaldada, kui see on tigeda kontrolli all, siis pole vaja pöörata tähelepanu sellele, mida see kellegi kohta ütleb. Samas, kui meediat võib suures plaanis usaldada, tasub olla uudistega kursis. Kuid kas vastus võib olla nii-ja-naa ning sõltuda hoopis sellest, kelle pihta meediakajastus on suunatud?

 

"Isegi kirikud, kes ebamoraalsuse hukka mõistavad, on pigistanud silma kinni, kui nende oma vaimulikud on lapsi seksuaalselt kuritarvitanud ... Kas sa tead religioone, kes sallivad seksuaalset kõlvatust?"
- Valereligiooni lõpp on lähedal (2006, "Kuningriigi sõnum nr 37")

 


Ka Eestis laialdaselt levitatud traktaat "Valereligiooni lõpp on lähedal"
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

 

Vahitorn kajastab usinalt teisi religioone puudutava laste seksuaalse ahistamisega seotud uudiseid:

 

""Usalduslõhe", mille on kutsunud esile katoliku kiriku "suutmatus ohjata vaimulike seksuaalkuritegudest põhjustatud kriisi", on tekitanud "sajandite suurima institutsioonilise kriisi, tõenäoliselt suurima terves kiriku ajaloos""
- Ärgake!, Märts 2011, lk 29

 

"Nagu kirjutab "The New York Times", on need ümberkorraldused "osaliselt põhjustatud kirikuskäimise vähenemisest ja rahaliste raskuste süvenemisest, mida hoogustas süüdistuste tulv seksuaalse kuritarvitamisega seotud vaimulike vastu.""
- Ärgake!, 8. Jaanuar 2005, lk 29

 

"2004. aasta lõpuks olid kolm katoliku piiskopkonda USA-s kuulutanud välja pankroti. Kõik kolm piiskopkonda olid sunnitud seda tegema vaimulike seksuaalskandaalide tõttu, mis neilt raha neelas ... "
- Ärgake!, 8. Detsember 2005, lk 29

 

Kui Vahitorni Ühing trükib ära sellised uudised, siis ju ei kahtle nad, et sellised juhtumid on aset leidnud ning et mainekad meediaväljaanded on neid kajastanud objektiivselt ja erapooletult. Üks näide, mis annab Vahitornile alust taoliste uudislugude trükkimiseks, on näha järgmises uudisteklipis.

Kuid lähemal vaatamisel selgub lisaks Katoliku kiriku piiskopkondade probleemile Vahitorni Ühingu järgijate jaoks veel üks sootuks üllatavam seik:

 

 

 

Millist meediakajastust on Vahitorni Ühing ise seoses laste ahistamisega pälvinud?

 

 

 

 

Kuidas tutvustab Vahitorn oma järgijatele ning huvitatutele oma kogudusevanemaid ja teenistusabilisi?

 

"Need ”annid inimeste kujul” on ülevaatajad ehk kogudusevanemad, kelle Jehoova ja tema Poeg on püha vaimu abil pannud ametisse lambaid hellalt karjatama"
- Vahitorn, 1. Aprill 2007, lk 27

 

"Ja kui tänulikud on küll lambad selle eest, et need püha vaimu poolt ametisse määratud mehed ’kohtlevad karja hellusega’"
- Vahitorn, 15. Jaanuar 1995, lk 15

 

"Neil püha vaimu poolt määratud meestel on ka autoriteet distsiplineerida ja noomida kõiki, kes on valel teel või ohustavad koguduse vaimset ja moraalset puhtust"
- "Tundmine mis viib igavesse ellu" (1995), lk 138

 

Kas Saatan tegutseb Püha Vaimu poolt ametissemääratud meeste kaudu?

 

"Piibel on ennustanud, et Saatan tegutseb meie päevil väga hoogsalt ... Niisiis ei tohiks meid üllatada, et pahelisus on ärevusttekitavalt üldlevinud. Näiteks on laste seksuaalne kuritarvitamine jõudnud epideemiliste mõõtmeteni."
- Vahitorn 15. Juuli 1997, lk 15

 

"Üks jälgimaid perverssusi on süütute laste seksuaalne kuritarvitamine. Nagu Saatana maailma tarkuse kohta, nii võib ka laste seksuaalse kuritarvitamise kohta öelda, et see on „lihalik, ja kurjast vaimust õpitud”"
- Vahitorn, 1. November 1995, lk 25

 

Kas Vahitorn kajastab enda suhtes meedias ilmunud selleteemalisi uudiseid?

 

Kui oled Jehoova tunnistaja, siis miks mitte kirjutada ühingule ja küsida? Samuti võid kirjutada tunnistaja.ee toimetusele, mida selle artikli viimase alapealkirja alla võiks lisada. Garanteerime anonüümsuse ja lubame siinsamas avaldada iga mõistliku ja tõenditel põhineva Vahitorni kaitsva vastuse.