jehoova tunnistajad eestis

Salajase kogudusevanemate kooli videomaterjalid

2012 aasta lõpus viis Juhtiv Kogu läbi "Kuningriigi Teenistuskooli" kursuse, erikursuse, mis on mõeldud kogudusevanematele juhiste andmiseks.

Nagu enamus kogudusevanematega seotud teemasid, on ka see kool salajane. Ainult osalema kutsustud kogudusevanematel on õigus kuulata, mida räägitakse.

Tunnistaja.ee on varem kirjutanud salastatuse teemal siin. Selles varasemas artiklis sisaldub muuhulgas väljavõte kirjast, kus Vahitorni Ühing juhib tähelepanu, et sellistel koolitustel ei tohi pealtkuulamise ohu tõttu kasutada juhtmevabu mikrofone.

Internet ja inimeste südametunnistus teeb aga Vahitorni Ühingu jaoks aasta aastalt üha raskemaks informatsiooni varjamise nende eest, kes julgevad seda otsida. Vältimistaktika ja muud sanktsioonid lahkuda soovijate suhtes on viinud olukorrani, kus Vahitorni Ühingu enda järgijate, sealhulgas kogudusevanemate, harubüroode töötajate ning peakorteri asukate seas on isikuid, kes ühestküljest ei soovi organisatsioonis kaasa mängida, kuid teisalt ei pääse sellest ka välja.

Tänu ühele sellisele inimesele Hispaaniast on nüüd meile kättesaadavad järgmised videod.

Esimeses videos, mis ilmselt on mõeldud esitamiseks kursuse alguses, esineb Juhtiva Kogu liige Stephen Lett. Stephen tervitab kogudusevanemaid, tuletab neile meelde nende "kohustusi" ning manitseb korduvalt "sõnakuulelikkusele" saadavate juhiste suhtes.

Teises lekkinud videos räägib Juhtiva Kogu liige Anthony Morris III, kuidas õiguskomitees osalemine tekitab kogudusevanematele stressi ning kuidas Juhtiv Kogu tahab, et vanemad käituksid asju ajades "otsustavalt".

Anthony mainib, et seekordsel kursusel kasutati õppevahendina videot sellest, kuidas üks õiguskomitee istung peaks välja nägema.

Pikale hispaaniakeelsele videole subtiitrite valmistamise asemel on video all lühike sisukokkuvõte.

Nutune hilises teismeeas või varajastes 20.ndates kuulutaja tunnistab kahele kogudusevanemale, et "hooras" "ilmaliku tüdrukuga", kes on nüüd rase ja tahab temaga abielluda. Vanemad annavad talle mõned "kodused ülesanded", mida teha enne õiguskomitee istungit - lugeda läbi Laul 51 ja üks vana Vahitorni artikkel.

Järgmisena näeme vanemaekogu istungit, kus otsustatakse, kes peaksid õiguskomiteesse kuuluma. Üks noor kogudusevanem on valmis olema vabatahtlik, kuid ei leia toetust. Ühel teisel palutakse saada komitee liikmeks, kuid ta tunneb, et võib olla erapoolik ning keeldub. Lõpuks valitakse vend "Sõbralik Vana" koos nende kahega, kes kuulsid ülestunnistust.

Seejärel näidatakse käimasolevat õiguskomitee istungit. Noormees annab kõnealuse öö kohta mõned ähmased selgitused, kuid osa tema loost on ebaloogiline. Kuna ta ei ole osav valetaja, selgub lõpuks, et tegemist ei olnud üheöösuhtega 2 nädalat tagasi, vaid see on püsisuhe, mis on kestnud paar viimast kuud. Kogu koosoleku vältel ta kas nutab või on pisarate puhkemise äärel.

Ülekuulamise käigus selgub ka, et noormees ei teinud talle antud "kodutööd". Samuti ei maini ta kordagi oma "kahjustatud suhet Jehoovaga", kuni selle kohta otse ei küsita. Lõpuks küsitakse temalt, kas tal on veel midagi lisada, mispeale ta vastab: "Ei, ma olen vist niigi liiga palju rääkinud." Seepeale palutakse tal toast lahkuda.

Vennad arutavad tema vastuseid, otsustavad, et ta "ei ilmuta tõelist kahetsust" ning et ta tuleb eemaldada. Nad otsustavad, kuidas talle sellest teada anda ning sellega video lõpeb.

Videos on üpris palju detaile, mis on terve mõistusega inimesele häirivad, kuid iseäranis märkimisväärne on järgmine osa.

Lõpupoole, kui kolm vanemat asja arutavad, räägib vend "Sõbralik Vana", et noormees on lihtsalt segaduses inimene, kes eksis ning et talle tuleks anda võimalus oma elu korda seada. Teised kaks vanemat veedavad seejärel mitu head minutit tema "mõtlemist parandades". Nad viitavad mitmele punktile Shepherd The Flock raamatus, mis käsitlevad täpselt nende olukorda.

Vend "Sõbralik Vana" proovib 3-4 korda nende seisukohta pehmendada, et noormeest ei eemaldataks, kuid iga kord lükatakse tema mõte ümber mõne otse raamatust võetud punktiga.

Lõpuks annab vend "Sõbralik Vana" alla ning nõustub, et noormees tuleks eemaldada.

Ilma Hispaania keelt mõistmata on 2012-2013 aasta kogudusevanemate kooli peamise õppevideo kaalukaim koht 32:38 ja edasi, kus süüdistatav on ruumist välja saadetud ning asja hakatakse arutama. Tähelepanu äratab, et kuni selle hetkeni oli laual Piibel ning seda kasutati. 32:38 aga võtavad kolm meest justkui harjutatud käeliigutusega laua alt teised raamatud ning kogu edasine arutelu põhineb nendel. "Sõbraliku Vana" seisukohad lükatakse ümber mitte Piibli, vaid laua alt võetud "salapärase" raamatu abil.

Anthony Morris kiidab oma videopöördumises, et kogudusevanemad "langetasid õige otsuse" ning et neil on Jumala ja Juhtiva Kogu toetus.

2012.a Kogudusevanemate kursus, mis kestis ühe päeva (teine päev on üldkursus koos teenistusabilistega), ei saanud ajaliselt sisaldada palju muid teemasid peale selle. Näitlik õiguskomitee protsess, mis lõppes eemaldamise ja Juhtiva Kogu heakskiiduga, pidi olema päeva peateema või äärmisel juhul üks kahest peateemast. Need asjaolud näitavad ilmekalt, mida tahtis Juhtiv Kogu tegelikult kogudusevanematele üle kogu Maa "südamele panna" ning millisele autoriteedile kuuletuma ja alluma suunata.

"Eemaldamine" on Vahitorni Ühingu versioon kiriklikust eraldamisest, mille kohta on lähemalt kirjutatud siin.

Viimane lekkinud kogudusevanemate kooli video räägib sellest, kuidas "aidata" enesetapumõtetega koguduseliiget. Professionaalse psühhiaatrilise abi otsimist ei soovitata, selle asemel õhutatakse liiget Piiblit lugema, palvetama ja pühendama rohkem aega religioossetele riitustele.

Kui oled Jehoova tunnistaja, siis kas näed siin vastuolu või probleemi? Miks mitte kirjutada Ühingule ja küsida?