jehoova tunnistajad eestis

Miks nimetavad kristlased Vahitorni valeprohvetiks?

 

Viies Mooses Raamat Piiblis annab valeprohvetluse definitsiooni, mida tunnustab tänapäeval suur osa kristlikest denominatsioonidest:

 

"Aga prohvet, kes suurustledes räägib midagi minu nimel, mida mina ei ole teda käskinud rääkida, või kes räägib teiste jumalate nimel, see prohvet peab surema. Ja kui sa mõtled oma südames: "Kuidas tunneme sõna, mida Issand ei ole rääkinud?", siis kui prohvet räägib Issanda nimel, aga midagi ei sünni ega tule, siis on see sõna, mida Issand ei ole rääkinud. Prohvet on seda rääkinud ülemeelikusest, ära karda teda!"
- 5. Ms 18:20-22

 

"Valeprohvetlus" on kristlike ja kristlusest välja kasvanud denominatsioonide seas üks tavalisimaid vaidlusküsimusi. Vahitorni Ühing ei ole siin erandiks, nagu näitab järgmine tüüpiline mõtteavaldus (üks kümnetest sarnastest näidetest Vahitorni kirjanduses):

 

"Tõepoolest, endistel aegadel on olnud neid, kes ennustasid "maailma lõppu", andes isegi täpse kuupäeva. Kuid midagi ei juhtunud. "Lõpp" ei saabunud. Nad on süüdi valeprohvetluses. Miks nii? Mis neil puudus? Sellistel inimestel puudusid Jumala tõed ning tõendid selle kohta, et ta juhtis ja kasutas neid."
- Ärgake!, 8. Oktoober 1968, lk 23

 

Allpool toodud väljavõtted Vahitorni kirjandusest on tänapäevastele Jehoova tunnistajatele suures osas tundmatud. Neist ei räägita, neid ei tsiteerita ning neid ei ole võimalik leida Vahitorni elektroonilisest "raamatukogust" aadressil jw.org.

 

"See oli tulega läbi katsumine; ja selle täpselt õigeaegne täitumine tõestas, et pastor Russell kuulus Jumala suurte reformaatorite ja prohvetite hulka."
- Vahitorn, 1. Oktoober 1919

 

"Vastuse saamiseks peaksid inimesed võtma kuulda Jeremia poolt eelkujutatud jäägi selgesõnalist kuulutust, sest nad kuulutavad inimestele Jeremija prohvetiennustuste tänapäevast täitumist. Kes andis neile õiguse rääkida autoriteediga, mida nad väidavad endal olevat? Eks ikka seesama, kes tegi Jeremijast prohveti."
- Vahitorn, 15. Jaanuar 1959, lk 39-41 (aastakäigu kõide)

 

"Need, kes ise ei loe, saavad kuulda, sest Jumalal on tänapäeval Maa peal prohvetisarnane organisatsioon, just nagu tal oli see algkristliku koguduse päevil."
- Vahitorn, 1. Oktoober 1964

 

1972. aastal ilmus Vahitornis pikk artikkel, mille põhiteemaks oli 'tänapäevase prohveti' ära tundmine.

 

"Niisiis, kas Jehooval on prohvet, kes neid aitab, kes hoiatab neid ohtude eest ja annab teada tulevased sündmused?"
""PROHVETI" ÄRA TUNDMINE"
"Nendele küsimustele võib vastata kahtluseta. Kes see prohvet on? ... See "prohvet" ei olnud üks mees, vaid meeste ja naiste grupp. See oli väike grupp Jeesuse jälgedes käijaid, sel ajal tuntud kui "Rahvusvahelised Piibliuurijad". Tänapäeval on nad tuntud kui Jehoova tunnistajad. ... On lihtne öelda, et see grupp tegutseb kui Jumala "prohvet". Teine asi on seda tõestada. Ainus võimalus seda teha on uurida ajalugu. Seega, see Jeesuse võitud järgijate grupp, tegemas ristiusumaailmas tööd, mis on paralleelne Hesekeli tööga Juutide seas, osutus tänapäeva Hesekieliks, Jehoova seatud "prohvetiks", kuulutamaks head sõnumit Messia kuningriigist ja hoiatamaks ristiusumaailma."

-Vahitorn, 1. Aprill 1972, artikkel "Nad mõistavad, et nende seas oli prohvet"

 

 


Vahitorn, 1. Aprill 1972
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

 

1990.ndate aastate alguseks oli Vahitornil tekkinud tõsine probleem seoses "1914. aasta põlvkonna" doktriiniga. Kuna õpetati, et Harmagedoon algab enne, kui 1914. aasta sündmusi tunnistanud "võitud" põlvkond sureb, pidi see olema vaid aastate küsimus. 1914. aastal sündmuste tähenduse mõistmiseks piisavalt vanad "võitud" pidid selleks ajaks olema juba ligi 100-aastased.

 

Eestikeelse Ärgake! annotatsioon 1995. aastal
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Seega, seistes järjekordse ennustuse mittetäitumise lävel (doktriin muudeti ära 1995. aasta suvel), kirjutas Vahitorni Ühing 1993. aastal järgmist:

 

"Oma innukuses seoses Jeesuse teise tulemisega on Jehoova tunnistajad viidanud kuupäevadele, mis on osutunud valeks. Seetõttu on mõned nimetanud neid valeprohvetiteks. Kuid, mitte kunagi neil juhtudel ei ole nad väitnud, et nende ennustused on "Jehoova nimel". Nad ei öelnud kunagi: "Nii ütleb Jehoova.""
- Ärgake!, 22. Märts 1993, lk 4

 

 


Ärgake!, 22. Märts 1993, lk 4
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Selle teema põhjalikum käsitlus inglise keeles asub siin.