jehoova tunnistajad eestis

Kogudusevanema kiri Juhtivale Kogule

Avalik kiri. Tõlge inglise keelest

Jehoova tunnistajate Juhtiv Kogu
Vahitorni Ühing
New York, USA

Kallid vennad,

Olen teeninud 7 aastat kogudusevanemana Jehoova tunnistajate koguduses. Hiljuti loobusin sellest eesõigusest järgmistel põhjustel:

1. Kogu elu oli mulle õpetatud, et Harmagedoon saabub iga hetk ja on "peatne". Püha Vaimu juhatus oli öelnud, et lõpp tuleb 1914, 1925, 1975 ja lõpuks, enne 20. sajandi lõppu. Teie järgijad ei pidanud kunagi "saama vanaks" ega "tegema karjääri". Seda ei juhtunud. "Peatne" ja "varsti" on veninud üle 100 aasta. Need Piibli ennustuste tõlgendused osutusid valeks ja sellel vaatamata jätkate te teesklemist, et need olid "Jehoova poolt juhitud".

2. Mulle õpetati, et selleks ajaks, kui saabub lõpp, on järel väga vähe "võituid" ja lõpu lähenedes see arv kahaneb. "Võitute" arv aga tegelikult kasvab.

3. Mulle räägiti, et kuulutamine on elupäästev töö, mida tuleb teha pakilisustundega. Seni pole päästetud veel ühtegi inimelu. Kuigi see töö on "pakiline", on endiselt peamine inimesteni jõudmise meetod iganenud tühjade korterite ustele koputamine. Televisioon, Internet, e-mail, postiteenused ja sotsiaalvõrgustikud ei ole kasutuses, kuigi nende meetodite efektiivsus on ennast tõestanud. Ma kahtlen, kas te ise usute, et see on "elupäästev töö".

4. Meile kui organisatsioonile tervikuna õpetatakse, et "valgus läheb selgemaks" sedamööda, kuidas Jehoova õnnistab oma teenijaid Püha vaimuga ja kuidas arusaamine kasvab. Kas Jehoova on vastutav õpetuste edasi-tagasi muutmise eest, nagu näiteks: Mt. 24:34 "põlvkond"? Elundite siirdamise teema? Vere teema? Kes on "kõrgemad võimukandjad"? - Või on vastutavad mehed, kes väidavad, et neid "juhitakse"? Vaatamata nendele eksitustele suunatakse vastutus (või süü) iga kord Jehoovale. Kui Ustava ja Mõistliku Sulase liikmed oleksid tegelikult "juhitud", "ustavad" ja "mõistlikud", siis ei oleks need õpetused kunagi muutunud.

5. Meile õpetati, et me elame "vaimses paradiidis" ja seltsime "turvalisima grupi inimestega kogu Maal". Meile kui kogudusevanematele anti juhised, et paljudel koguduseliikmete kriminaalse käitumise juhtudel me ei teavitaks ametivõime ega hoiataks kogudust. Minevikus on organisatsioon püüdnud seda probleemi vaiba alla lükata ja jätkab seda siiani oma maine kaitsmise nimel.

6. "Eemaldamist", nii nagu organisatsioon seda viljeleb, ei leidu pühakirjas. Kas Jeesus oleks kohelnud patustajaid nii, nagu seda teevad tunnistajad?

7. Mulle õpetati, et ÜRO on "metsaline" kellest kirjutab Ilmutusraamat ja seda organisatsiooni "kontrollib Saatan". Vaatamata sellele õpetusele oli Vahitorni Ühing ligi 10 aastat selle organisatsiooni partner valitsusevälise organisatsioonina. See on ülim silmakirjalikkus.

8. Kuigi "tõde" muutub, siis kui keegi usub midagi muud kui seda, mis on avaldatud "uusima valgusena" (olgu see siis õige või vale), võidakse ta eemaldada. Olen ise olnud selle tunnistajaks. Otsustasin kirjutada anonüümselt, sest kardan, et sama võib juhtuda minuga.

9. Pühakirja abil ei ole võimalik tõestada, et 1914 on "rahvastele määratud aegade lõpp". Mitte keegi teine peale tunnistajate ei usu, et Jeruusalem hävitati aastal 607 e.m.a. Charles T. Russell kasutas Giza püramiidi mõõte, et arvutada 1914 aasta kui rahvaste aegade lõpp. Tema arvutused kasutasid meelevaldselt 360-päevalist kuuaastat, jõudmaks aastaarvuni 1914 365-päevaliste päikeseaastate kalendris.

10. Kuigi mulle on korduvalt kinnitatud, et maailma olukord halveneb, täites Matteuse 24 ennustust, siis vastavalt USA Geoloogiauuringute Keskusele maavärinad "ei sagene". Kuritegevus on USA Justiitsministeeriumi andmetel "drastiliselt vähenenud". USA Tervishoiuministeeriumi andmetel on inimkonna keskmine eluiga alates 1914 aastast "märgatavalt pikenenud", kuna haigusi on ravitud, kontrolli alla saadud või välja suretatud. Toidupuudus on vähenemas. Sõjategevus ei laiene.

11. Kuigi ma palvetan Jehoova poole Jeesuse kaudu, õpetatakse mulle, ja ma peaksin õpetama teistele, et Jeesus ei ole kogu inimkonna vahemees, vaid on vahemees ainult 144000 jaoks. Seda hoolimata sellest, mida Piibel ütleb 1. Tim 2:5,6.

Vennad, need on mõned neist põhjustest, miks ma astusin tagasi kogudusevanema positsioonilt. Ma ei saa puhta südametunnistusega toetada organisatsiooni, mis teeskleb, et see on midagi, mida ta tegelikult ei ole, just nagu mina ei saa teeselda olemist kellekski, kes ma tegelikult ei ole.

Ma palun teil mõelda sellele, et suure hulga ametissemääratud meeste tagasiastumine on märk laiemast probleemist organisatsioonis. See probleem on see, et Juhtiv Kogu on asunud arrogantsele ja autoritaarsele positsioonile sellega, et käitub kui Jumala ainus sidekanal Maa peal. Ma saan sellest aru. Paljud teised on sellest aru saanud ja lahkuvad seetõttu. Suur hulk neist, kes tagasi astub, ei tee seda seetõttu, et nad tahaksid elada amoraalset elu ilma jumalike põhimõteteta. Nad astuvad tagasi, sest nad on südametunnistusega inimesed.

Te ei saa valitseda inimeste mõtete ja motiivide üle, kuiväga te seda ka ei sooviks. Jehoova lõi meid kõiki au- ja häbitundega, ja mis kõige tähtsam, vaba tahtega.

Juhtiva Kogu liikmed: Ma palun teilgi käituda kui südametunnistusega inimesed. Lubage inimestel otsustada, kas nad tahavad olla teie organisatsiooni liikmed või mitte, ja kui nad otsustavad lahkuda, laske neil seda teha ilma sanktsioonideta. Olge ausad ja tunnistage, et te ei ole kindlad, kuidas pühakirja tõlgendada; ärge sundige inimesi uskuma asju, milles te isegi kindlad pole. Ärge laske endistel õpetuste ja reeglite vigadel kanduda tulevikku, mis võib inimestele maksta nende perekonnasidemed või isegi nende elu. Viimaks, kaitske inimesi, kes on teie vaimse hoole all - mitte salatsemise ja varjamise kaudu, vaid läbipaistvuse kaudu - pidades silmas tähtsaimat omadust: armastust.

Teie Vend,

SIAM