jehoova tunnistajad eestis

Jehoova tunnistajad pakuvad Balti jaamas “tasuta kirjandust”, võideldes samal ajal Internetti lekkinud organisatsiooni siseelu paljastavate materjalidega

Jehoova tunnistajad, kes on Eestis usuvõhikule ehk ühed tuntuimad usutegelased üldse, on USAs asutatud Watch Tower Bible and Tract Society nimelise korporatsiooni heausksed järgijad. Laialdasemalt lihtsalt Vahitorni nime all tuntud ühing on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud rebranding'uga ja turundusmeetodite muutmisega, võttes kasutusele kaubamärgi JW.org, viies sekti avalikkusele suunatud materjalid internetisaidile ning avades üle maailma hulgaliselt “putkasid”, millest õpetuse kohaselt saab vastused universumi igavestele küsimustele ning lõppudelõpuks ainukese vääramatu tõe inimkonna mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. Esimene selline “jumalaputka” on jõudnud ka Eestisse ja asub Balti jaamas, lähedasteks naabriteks kingsepp, tšeburekiputka ja endine Nehatu Hamburger. Trollibussi tablood meenutav LED-ekraan ukse kohal ütleb “Tule võta tasuta kirjandust!”.

 

(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Samal ajal maadleb Vahitorni Ühing Internetti lekkinud video-, heli- ja trükimaterjalidega, mis on mõeldud vaid organisatsioonis kõrgemat positsiooni omavate isikute, nagu näiteks kogudusevanemate silmadele. 2010. aastal trükitud kogudusevanemate käsiraamatuga Shepherd the Flock kaasnes kiri, mis ütles: “Tahame rõhutada selle uue raamatu kindlalt konfidentsiaalsena hoidmise tähtsust, nii enne kui peale selle laiali jagamist. Raamatuid ei tohiks jätta laua peale ega muudesse kohtadesse, kus need on kättesaadavad pereliikmetele või muudele isikutele. Selles olev informatsioon on mõeldud ainult kogudusevanematele ja teistel ei tohi avaneda mingit võimalust seda lugeda”

Kuu aega peale trükki anti kirja teel veel täiendavaid juhiseid: “Kui kogudusevanem laseb raamatu kõita teisel ristitud vennal, kes ei ole kogudusevanem, siis peab ta seisma juures ja vaatama, kui tööd tehakse. Välised ettevõtted, õed või uskmatud ei tohi seda tööd teha. Informatsioon selles raamatus on salajane ja salastatus tuleb säilitada.”

2013 aastal lekkisid kogudusevanematele mõeldud ühepäevase koolituse õppevideod, mis räägivad kogudusest eemaldamise (väljaviskamise) protseduuridest ja enesetapumõtetega koguduseliikmetega ümberkäimisest.

Peale igat kogudusevanematele mõeldud materjalide leket saadab Vahitorni Ühing oma juristide kaudu hulgaliselt kohtuga hoiatavaid pöördumisi Youtube, Vimeo, WordPress.com jt sarnaste keskkondade haldajatele, eesmärgiga piinlikkust valmistavad materjalid avalikkuse eest kõrvaldada. Põhjendus? Autoriõigus kõnealusele materjalile.

 

(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Sekti endised liikmed ütlevad, et Vahitorni Ühingu suurimaks vaenlaseks on selle enda materjalid, hämar ajalugu ja asjaolu, et informatsioon mõlema kohta on viimasel aastakümnel Internetis laialdaselt kättesaadavaks muutunud. Seetõttu seostub nimetus Jehoova tunnistajad paljude kõrvaltvaatajate jaoks juba mõnda aega hulgaliste pedofiiliaskandaalide, mõttekontrolli, usufanatismist tuleneva vereülekandest keeldumise ja usust lahkunud pereliikmete vältimisega. Viimasest rääkis selle aasta 20. oktoobril ka telesaade Radar ning päev hiljem Eesti Ekspress.

Interneti ja sidevahendite areng teeb tänapäeval pea võimatuks informatsiooni varjamise nende eest, kes seda otsivad. Igaühel on võimalus uurida, mis täpsemalt seisab ühe või teise ettevõtmise taga, mis on see osa, mida meile avalikult ja tasuta pakutakse ning mis on see, millest rääkida ei taheta ja mida püütakse avalikkuse silma alt kõrvaldada, maksku mis maksab.

Autoriõigusega manipuleerimine meedia suukorvistamiseks on aga kahe teraga mõõk. Seda tehes kinnitab pretensiooni esitav organisatsioon, et kõnealused piinlikkust valmistavad materjalid on tõepoolest nende looming ja omand.