jehoova tunnistajad eestis

Rutherfordi 1925. aasta "maailmalõpp"

Vahitorn ennustas valjult ja valesti, et Aabraham, Iisak ja Jaakob äratatakse üles 1925. aastal. Aastaraamat 1980 tsiteerib 1926. aasta Vahitorni, et õigustada seda ebaõnnestumist pelgalt "arvamuse esitamise" ettekäändel. Esiteks ei ole see väide õige, sest perioodil 1918 - 1925 oli Vahitorni peamiseks sõnumiks, et uus süsteem algab 1925. aastal. Seda esitati arvukate loengusarjade ja broshüüri "Miljonid nüüd elavad ei sure kunagi" vahendusel. See sõnum oli nii mõjukas, et mälestusõhtul osalejate arv langes 90434-lt 1925. aastal 17380-le 1928. aastal. (vt. Vahitorn 1960, 1. Mai, lk. 282 ja raamat Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose lk. 313)

Teiseks tsiteerib Aastaraamat väidet vaid osaliselt, peatudes keset lauset semikooloni juures. Terviklik lause ütles, et Aabrahami ja teiste vanaaja ustavate saabumist oodati endiselt, lisades: "pealegi, praegu on ju ikka alles "peagi peale 1925. aastat""

Originaaltekst: Tsitaat 1980 Aastaraamatust:
""Miljonite" raamatus õeldi, et võime oodata nende tagasitulekut peagi peale 1925. aastat, kuid see oli pelgalt arvamuse väljendamine; pealegi, praegu on ju ikka alles "peagi peale 1925. aastat"." Ei ole ühtegi head põhjust arvata, et vanaaja ustavad tulevad tagasi enne, kui kirik on üles ehitatud ja selle töö Maal on valmis." Vahitorn aastakäigu kõide 1926, lk 196 "Näiteks sellisest läbikatsumisest oli vend Rutherfordi korraldatud küsimuste-vastuste koosolek Sveitsi Baseli konvendil, mis toimus 1.-3. Mai 1926. Selle konvendi aruanne ütleb:"
Küsimus: Kas vanaaja ustavad on tagasi tulenud?
Vastus: Muidugi ei ole nad tagasi tulnud. Keegi pole neid näinud ja rumal oleks sellist asja õelda. "Miljonite" raamatus õeldi, et võime oodata nende tagasitulekut peagi peale 1925. aastat, kuid see oli pelgalt arvamuse väljendamine." Aastaraamat 1980 lk. 62

Mida räägivad vanad fotod

 


"Tasuta loeng sel pühapäeval auditooriumisaalis tõestatab ... et tuhanded praegu selles linnas elavad inimesed ei sure kunagi."
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

 


Kiri sildil: "Maailma lõpp on käes. Alanud on kuldne ajajärk. Miljonid nüüd elavad ei sure kunagi. See tähendab täpselt seda mis kirjas - see on fakt - uuri järele"
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Vahitorni Ühingu suurimaks vaenlaseks on tema enda kirjandus ja ajalugu. Organisatsioon püsib fundamentaalsel eeldusel, et selle liikmed teavad ainult organisatsiooni enda poolt ringi kirjutatud ajalookäsitlust. Sellest tulenevalt avaldatakse nö silmagi pilgutamata ja vaatamata absurdsetele ja piinlikele kirjalikult tõendatavatele "vanadele tõdelele", endiselt taolisi väiteid:

 

Seejärel kasutas Jeesus oma kuningavõimu, et määrata ametisse "ustav ja arukas ori". ... Alatest 1919. aastast on väike rühm võitud vendi täitnud ustavalt kaalukat ülesannet toita "majateenijaid". Vahitorn 15. Jaanuar 2014, lk. 13