jehoova tunnistajad eestis

Jehoova tunnistajad ja vereülekanne

 

Jehoova tunnistajad nõustuvad enamiku meditsiiniprotseduuridega, kuid mingil juhul ei tohi nad võtta vastu vereülekannet.

Väljaanne Meie Kuningriigiteenistus, August 1993, lk 6-7:

"Laste kaitsmine vereülekande eest"

"Kriisiolukorra puhul võivad kogudusevanemad pidada soovitatavaks korraldada haiglas ööpäevane valve; eelistatavalt on valves kogudusevanem koos patsiendi vanema või mõne teise lähedase perekonnaliikmega. Tihti tehakse vereülekandeid siis, kui kõik sugulased ja sõbrad on ööseks koju läinud. ... Mida teha siis, kui arst või haigla kavatseb hankida kohtuliku korralduse, et teie lapsele vereülekannet teha? Kas see on aeg loobumiseks, oletades, et pole enam midagi võimalik ette võtta? Mitte mingil juhul! Ikka veel võib olla võimalik vältida vereülekannet. ... Kuid kõigile asjassepühendatuile peaks tehtama selgeks, et teie kui lapsevanemad tunnete kohustust teha jätkuvalt kõik võimalik, et vältida vereülekannet. See on teie Jumalast antud vastutus. Seda ei saa üle kanda."

 

Verest hoidumist peetakse üheks tunnuseks, mis näitab, et neil üksi on õige religioon:

 

"Kas sinu religioon on õige? ... Kas see lubab süüa verd? ... Siin tsiteeritud kirjakohad näitavad, et õige religioon ei õpeta ega viljele ühtegi sellist asja."
- Vahitorn, 1. Juuli 1968

 

Nagu enamik Vahitorni doktriine, nii on ka vere teema aastate jooksul teinud rohkem kui 360 kraadise pöörde. Vereülekannete keelamise reeglit tutvustati esmalt 1945. aastal.

Vahitornile meeldib hellitada ideed, et enne 2. maailmasõda vereülekandeid peaaegu ei praktiseeritud ning seetõttu ei olnud see elutähtis juhis Jumalalt kristlastele enne seda vajalik. See väide on tõest suhteliselt kaugel, sest esimene verepank asutati juba 1. maailmasõja ajal ning 1930.ndatel aastatel toimis näiteks Nõukogude Liidus riiklik verepankade võrk (vt History of Blood Transfusion).

 


Vereülekande doktriini muutused ajas
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Kuni 1927. aastani õpetas Vahitorn, et Judaismist pärinev verest hoidumine ei ole kristlastele kehtiv.

 

"Need keelud ei laienenud paganatele, sest nemad ei olnud seaduselepingu osa; kuid Juudi kombed olid nii sügavalt juurdunud, et kiriku rahu huvides oli vajalik, et ka paganad neid järgiksid:
(1) hoiduda ebajumalate ohvriliha eest
(2) ja verest
(3) ja lämbunu eest"
- Vahitorn, 15. Aprill 1909

 

Vere söömise keeld viidi sisse aastal 1927 Rutherfordi juhtimise all. Ideed tutvustati selle kaudu, et Noa lepingut Jumalaga nimetati igavesti siduvaks Jumala ja inimkonna vahel ning seega igaüht puudutavaks.

 

"Samal ajal sõlmis Jumal Noaga lepingu, mis hõlmas igat elusolendit; seda lepingut nimetas Jumal "Igaveseks lepinguks." ... Jumal ütles Noale, et iga elusolend on talle toiduks; kuid ta ei tohtinud süüa verd, sest liha elu on veres."
- Vahitorn, Detsember 1927

 

Tänaseks on vere doktriin asetatud nii tähtsale kohale, et lugeja võib vaid imestada, miks ei paljastanud Jumal seda Vahitornile varem.

1945. aasta 1. Juuli numbris lisas Vahitorn, et Noa leping hõlmab ka inimverd. See mainis ka vereülekandeid, kuid ei keelanud neid otsesõnu. Võttis aega 1950.ndate aastateni, kui Vahitorn selgesõnaliselt ütles, et vereülekanded on vastuvõetamatud. Seega läks üle 80 aasta Vahitorni Ühingu asutamisest, enne kui sellest tähtsast asjast teada saadi.

1951. aastast alates selgitati detailselt, et tunnistaja peab hoiduma verest igas mõttes, kuid see jäi veel südametunnistuse asjaks ning selle eest ei eemaldatud kogudusest.

 

"Sellegipoolest ei ole kogudustele antud juhist eemaldada neid, kes võtavad vastu või kiidavad heaks vereülekandeid. Me jätame selliste Jumala seadusest üleastujate kohtumõistmise Jehoova, Ülemkohtuniku hooleks."
- Vahitorn, 1. August 1958

 

1961. aastal muutus vereülekande vastuvõtmine eemaldamist vajavaks üleastumiseks.

 

"Alates 1961. aastast eemaldati Jehoova tunnistajate kogudusest need, kes eirasid jumalikku nõuet, lastes teha vereülekande ja näidates üles selle suhtes kahetsematut hoiakut."
- "Jehovah's Witnesses-Proclaimers of God's Kingdom", lk 183-184

 

See käib kõikide Jehoova tunnistajate kohta, kes söövad või kasutavad raviks verd või kes lubavad seda teha oma alaealiste laste suhtes. Seda kõike vaatamata sellele, et Uus Testament ei maini kordagi vere kasutamist võimaliku kogudusest välja heitmise põhjusena.

Sellele järk-järgulisele "kinni keeramisele" järgnes sarnases tempos reeglite lõdvestamine. 1982.a 22. Juuni Ärgake! loetles leheküljel 22 vere komponendid ning liigitas mõned neist lubatute alla. Vere põhiosad ja hemodilutsioon olid keelatud.

2000. aastal teatati, et "iga kristlane" võib taas ise otsustada, milliseid verefraktsioone vastu võtta.

 

"... kui küsimus on mõne sellise põhikomponendi fraktsioonides, tuleb igal kristlasel pärast põhjalikku ja palvemeelset mõtisklust oma sisetundest lähtuvalt ise otsus langetada."
- Vahitorn, 15. Juuni 2000, lk 31

 

2008. aasta raamat "Hoidke Endid Jumala Armastuses" toob leheküljel 216 tabeli, mis näitab, et Jehoova tunnistaja tohib sisuliselt tarvitada kogu verd, eeldusel, et see on piisavalt väikesteks komponentideks lahutatud.

 

Teised, kes küll keelduvad täisvere või selle põhikomponentide ülekannetest, nõustuvad raviga, kus kasutatakse verefraktsioone. Nad võivad arutleda, et verest ekstraheeritud fraktsioonid ei kujuta enam selle olendi elu, kellest veri võeti.
- "Hoidke Endid Jumala Armastuses" (2008), lk 216

 


"Hoidke Endid Jumala Armastuses" (2008), lk 216, graafika raamatus
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

 


"Hoidke Endid Jumala Armastuses" (2008), lk 216, Watchtower Library CD
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Kõike seda arvesse võttes võib tunduda irooniline, et Vahitorn avaldas 2000 aastal järgmise väite:

 

"Me usume kindlalt, et Jumala seadus vere kohta ei kuulu reformimisele, et sobituda muutlike seisukohtadega."
- Vahitorn, 15. Juuni 2000, lk 29

 

 

Vahitorni praegune seisukoht seoses verefraktsioonide lubamisega on vastuoluline ning paljastab, et selle põhjused ei ole usulised. See on üpris ilmne, kui vaadata järgmisi punkte:

 

"Seepärast ei nõustu Jehoova tunnistajad sellega, et neile kantaks üle täisverd või vere nelja põhikomponenti, nimelt punaliblesid, valgeliblesid, vereliistakuid ja plasmat. Samuti ei loovuta nad vereülekandeks verd ega talleta omaenda verd selleks, et seda neile endile hiljem üle kantaks."
- Meie Kuningriigiteenistus, November 2006, lk 3

 

"Lisaks, kui küsimus on mõne sellise põhikomponendi fraktsioonides, tuleb igal kristlasel pärast põhjalikku ja palvemeelset mõtisklust oma sisetundest lähtuvalt ise otsus langetada."
- Vahitorn, 15. Juuni 2000, lk 31

 

  • Kui vere loovutamine on vale, siis kust tuleb fraktsioonide saamiseks vajalik "legaalne" veri?
  • Kui veri tuleb "maha valada", siis kust saavad nad verefraktsioone, mida kasutada?
  • Kui "verest hoidumine" ei luba vastu võtta komponente, siis kuidas lubab see võtta komponentide komponente?
  • Kui verefraktsioonid olid Jehoovale kogu aja vastuvõetavad, siis kes vastutab selle eest, et tunnistajad surid Vahitorni reegleid järgides asjatult enne 2000. aastat neist keeldumise tõttu?

Vastuolulise ja avalikkuse ees piinlikkust tekitava doktriini varjamiseks kasutatakse mõnikord klassikalisi pressiesindaja töövõtteid. Vahitorni Ühingu ametlikul veebisaidil jw.org seisab "Korduma Kippuvate Küsimuste" rubriigis järgmine mõttekäik.

 

"Müüt. Igal aastal sureb palju Jehoova tunnistajaid, sealhulgas lapsi, vereülekandest keeldumise tõttu."
"Fakt. Selline väide on täielikult alusetu. ..."
- http://www.jw.org

 

Samas kirjutas näiteks 1994.a 22. Mai Ärgake!:

 

"Endistel aegadel on tuhanded noored andnud oma elu, seades Jumala esikohale. Nad teevad seda ikka veel, ainult et tänapäeval lavastub draama haiglates ja kohtutes, küsimuseks vereülekanne."
- Ärgake!, 22. Mai 1994, lk 2

 

 


Ärgake!, 22. Mai 1994, lk 2
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Ajakirja pealkiri oli "Noored, kes seadsid Jumala esikohale" ning selle kaanepilt näeb välja, justkui tahaks Vahitorni Ühing vihjata, et piltidel on mälestamist väärivad hukkunud lapsed.

 


Ärgake!, 22. Mai 1994, esikaas
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

 

Mitmete kristlike gruppide seisukoht vere küsimuses on näha järgneval joonisel. Kuigi väidetav alusdokument on sama (Piibel), siis lõppjäreldus näib märksa ohutum ja loogilisem.

 


Märksa ohutum arusaam Piibli veresöömise keelust
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

 

Selle teema põhjalikum käsitlus inglise keeles asub siin.