jehoova tunnistajad eestis

Kogudusevanemad keelavad liikmetel tutvuda teatud informatsiooniga

Peale "SIAMI kirja" tõlkimist ja avaldamist siin ning selle e-maili teel levimist Jehoova tunnistajate seas Eestis edastati tunnistaja.ee toimetusele järgmine murelik kiri (kiri oli algselt saadetud kogudusevanema poolt oma koguduse liikmetele, kuid levis kiiresti Jehoova tunnistajate seas üle kogu Eesti):

 

From: Nimi*
Subject: TÄHTIS: hoiatus ühe e-posti sõnumi suhtes
Date: February 24, 2014


Armsad vennad-õed meie Lõunakogudusest!

Meil lõppes just peetelipere Vahitorni-uurimine ja seal lõpus hoiatati ühe e-postisõnumi suhtes, mille ärataganejad olid eile õhtul saatnud. Täna hommikul ütles üks meie koguduse kogudusevanem, et ka tema oli selle saanud.

Ära hakka toda sõnumit lugema, sest see on täielik mürk.

Too sõnum oli saadetud veebisaidilt tunnistaja.ee. - ära sellele saidile kindlasti mine!

Selle sõnumi teema võis olla midagi sellist: juhtivale kogule.
NB! Meile anti isegi selline hea soovitus: blokeeri see sõnumi saatja. Siis sulle ei tule edaspidi sellelt aadressilt.
Kena õhtu jätku teile ja Jehoova tuge!

Nimi

_______________
* Saatja nimi ja e-kiri koos tervikliku päisega on tunnistaja.ee toimetusele teada

 

Avalikkusele suunatud "KKK" sektsioon jw.org veebilehel jätab aga mulje, et organisatsioon ja selle esindajad ei tegele liikmete jaoks informatsiooni filtreerimisega:

 

Kas te olete pannud keelu alla mõningaid filme, raamatuid või laule?

Ei. Meie organisatsioon ei revideeri filme, raamatuid ega laule, et otsustada, millistest neist peaksid meie organisatsiooni liikmed hoiduma.
- http://www.jw.org

 

Nagu siintoodust näha, siis veebilehtedega on asi teisiti ning kogudusevanemad ütlevad koguduseliikmetele teatud veebilehtede kohta otse: "ära sellele saidile kindlasti mine!".

 

B.I.T.E. mudel

BITE mudeli teine punkt on informatsiooni kontroll (Combatting Cult Mind Control, Steven Hassan, 1990). Siin kirjeldatu on näide selle punkti rakendusest Vahitorni Ühingu kontekstis (osaline tõlge):.

1. Eksitamine:
   a. Sihilik informatsiooni leviku takistamine
   ...
2. Kultuse-väliste infoallikate maha tegemine ja neile ligipääsu piiramine:
   a. Internet, TV, raadio, raamatud, artiklid, ajalehed, ajakirjad, jne
   b. Kriitiline informatsioon
   c. Endised liikmed
   ...
3. Informatsiooni klassifitseerimine: välised ja sisemised allikad:
   ...
   c. Juhtkond otsustab, kellel millist informatsiooni vaja on

Märkimist väärivad veel ka kaks huvitavat detaili.

Esiteks sai ka Nimi ise kirja, mida ta teistel lugeda keelas. Oma kirjas ütles ta aga: "Täna hommikul ütles üks meie koguduse kogudusevanem, et ka tema oli selle saanud". Justkui oleks vajalik jätta mulje, et tema ise pole kirja saanud. Arvestame siinkohal siiski viisakalt võimalusega, et kiri võis tehnilistel põhjustel kaduma minna ning süütuse presumptsiooni rakendades ei saa me siinkohal kedagi valetajaks nimetada.

Teiseks oli kirja täispealkiri "Kogudusevanema kiri Juhtivale Kogule". See pealkiri on Jehoova tunnistajate jaoks huviäratav, seega ei olnud kohane seda korrata. Jätkates mängu 'mina ise pole seda näinud', on oletatav järgmise keelekonstruktsiooni saamislugu: "Selle sõnumi teema võis olla midagi sellist: juhtivale kogule".