jehoova tunnistajad eestis

Endiste liikmete vältimine

Mida ütleb Vahitorni Ühing endiste liikmete vältimise kohta? Ametlikul veebilehel, täpsemalt aadressil http://www.jw.org/et/jehoova-tunnistajad/kkk/eemaldamine seisab tekst:

 

Kas te väldite oma organisatsiooni endisi liikmeid?
Neid, kes on ristitud Jehoova tunnistajad, kuid ei tee enam kuulutustööd ning võib-olla isegi ei seltsi usukaaslastega, me ei väldi. Me hoopis pakume neile oma abi ja püüame nende usulise innukuse uuesti sütitada.
Me ei heida kohe oma kogudusest välja inimest, kes tõsiselt patustab. Kui aga kellelegi ristitud Jehoova tunnistajale saab kombeks rikkuda Piibli moraalinorme ning ta ei kahetse, siis ta eemaldatakse kogudusest ehk teda hakatakse vältima. Piibel ütleb selgelt: "Eemaldage pahategija endi keskelt" (1. Korintlastele 5:13).
Kuidas on aga siis, kui pereisa on eemaldatud, kuid tema naine ja lapsed on endiselt Jehoova tunnistajad? Tema usulised sidemed perega katkevad, kuid peresidemed mitte. Abielusuhted ning loomulik perekondlik kiindumus ja suhtlemine jäävad alles.
Kogudusest eemaldatu võib tulla meie kristlikele koosolekutele. Kui ta soovib, võib ta saada kogudusevanematelt vaimset juhatust. Eesmärk on aidata sellisel inimesel taas saada kõlblikuks olla Jehoova tunnistaja. Eemaldatu, kes hülgab sobimatud teod ning väljendab oma siirast soovi elada Piibli mõõdupuude järgi, on kogudusse tagasi oodatud.

 

Kas see vastus veebilehel on kooskõlas Vahitorni tegeliku seisukohaga? Kui äärmuslik on tegelikult liikmetelt nõutav vältimistaktika? Vaatame koguduse siseseks kasutamiseks mõeldud Vahitorni "uurimisväljaandest":

(Suurendamiseks kliki pildil)

 

"Su armastatud pereliikmel on vaja näha, et Jehoova on sinu jaoks tähtsam kõigest - isegi perekondlikest sidemetest ... Ära otsi vabandusi, miks suhelda eemaldatud pereliikmega näiteks e-posti teel" - Vahitorn 15. Jaanuar 2013, lk 16

 

Veel üks endiste liikmete kohta avaldatud doktriin hiljutisest Vahitornist:

 

"Ärataganejad on mõistuse poolest haiged ja nad püüavad oma valeõpetustega teisigi nakatada ..." - Vahitorn 15. Juuli 2011, lk 15-19

 

Artikli alguses toodud neljalõiguline avalikkusele suunatud vastus aga põikleb teemast asjatundmatu lugeja jaoks libekeelselt kõrvale.

Esimene lõik ei räägi endistest liikmetest, vaid mittetegevatest liikmetest.

Teine lõik jätab mulje, justkui oleks kõik või enamus endisi liikmeid räpased, kahetsematud pahategijad, keda tuleb vältida kui moraalselt laostavat seltskonda. Nagu sisemistes materjalideski, nii ka siin on tabu teema oma usuvabadust kasutavad ehk usku vahetavad inimesed - need, kes teevad otsuse lõpetada Vahitorni Ühingu järgimise ning paluvad tühistada oma liikmelisuse Jehoova tunnistajate koguduses. Tegelikkuses ei räägi ka teine lõik endistest Jehoova tunnistajatest, vaid viitab inimestele, kes oma uskumuste poolest on endiselt Jehoova tunnistajad, kuid kes nende moraalitu käitumise tõttu kogudusest välja visatakse.

Kolmas lõik kirjeldab ühte kahest haruldasest erandist, mille puhul Vahitorn peab vajalikuks lubada perekonnaliikmete vahel suhtlemist - abikaasadel omavahel ning lapsevanemal alaealise lapsega. Täiskasvanud lapsed ei lähe siin arvesse, samuti mitte õed-vennad, rääkimata muust. Taas kord ei ole kasutusel korrektne määratlus endine Jehoova tunnistaja, vaid räägitakse "eemaldatust". See ei viita usuku vahetanud inimesele vaid kellelegi, kes on kurjade tegude tõttu koguduse liikmeks sobimatu.

Neljas lõik juhib veelkord tähelepanu kõrvale endistelt liikmetelt ehk nendelt, kes on otsustanud Vahitorni doktriinidega mitte nõustuda. Samuti jäetakse mainimata, et endise liikme suhtes kehtib koosolekutel ja kokkusaamistel, ehkki nad küll sisse lastakse, alandav korraldus - nendega ei räägita, neid ei tervitata, neile isegi ei vaadata otsa ning neil soovitatakse saabuda vahetult enne programmi algust ja lahkuda koheselt peale selle lõppu. Mitte mingisugune suhtlemie ega lugupidamise üles näitamine ei ole sallitud.

Vahitorni Ühingu suurimaks vaenlaseks on selle enda väljaanded ja ajalugu. Infoajastu teeb võimatuks tõe varjamise nende eest, kes seda otsivad ning demagoogiast on saanud vilets relv. Käesolev artikkel ei vaja palju väliseid allikaid, et näidata lugejale, kus on vastuolu.

AAWA video Vahitorni Ühingu poolt Jehoova tunnistajatele õpetatava vältimistaktika kohta:

 

 

Steven Bell, Vahitorni Ühingu esindaja, kes töötab Walkilli Peetelis, pidas Jehoova tunnistajate 2013 aasta piirkonnakonvendil tuhandete Jehoova tunnistajate ees järgmise kõne. See ei ole nõrganärvilistele:

 

 

Kas näed siin vastuolu või probleemi? Kui oled Jehoova tunnistaja, siis miks mitte kirjutada Ühingule ja küsida rohkem infot?

Kuid, kuigi kommentaarid, parandused ja küsimused seoses selle artikliga on oodatud e-maili teel või artikli kommentaaridena siinsamas lehel, siis ära hellita liialt lootusi, et Vahitorni Ühing suhtub sinu küsimustesse seoses nende avaldatuga sama sõbralikult.