jehoova tunnistajad eestis

Kultussekti tunnused

Kultussekti tunnused


Kultussektid ei nimeta ennast kultussektiks. Samuti ei arva kultussektide liikmed, et nad kuuluvad kultussekti. Üks võimalus saada teada, kas üks või teine usuliikumie klassifitseerub kultussektiks, on analüüsida tavapäraseid kultussektide tunnuseid:


1. Sellel on juht või väike juhtkond, mida liikmeskond ei saa valida, muuta või kukutada.

2. See piirab liikmete läbikäimist varasema sõpruskonna-, sugulaste- ja ühiskonnaga üldiselt.

3. See väidab, et vaid selle kaudu pääseb ligi “tõele, teele ja elule”.

4. See kasutab hirme, et veenda liikmeid mitte kunagi lahkuma.

5. See karistab lahkujaid tõsiste tagajärgedega.

6. See nõuab mingis vormis ohvreid.

7. See väidab, et mitte juhtkond, vaid Jumal on nende õpetuste ja juhendite allikas.

8. See väidab, et see saab oma jõu ja võimekuse Jumalalt.

9. See ei soovi, et liikmed loeksid ja uuriksid materjale, mis ei toeta selle ideid ja eesmärke.

10. See hirmutab, ähvardab või kasutab tungivat veenmist, et liikmed loobuksid teatud raviprotseduuridest või kokkupuutest vaimse tervise spetsialistiga.

11. See suhtub ebasoosivalt haridusse, mille programm ja sisu ei ole selle kontrolli all.

12. See on tavaliselt ehitatud üles keskse idee – peagi saabuva maailmalõpu – ümber.Test: tõmba maha iga punkt, mis selgelt ei ole eelneva loetelu vastava punkti kohta käiv näide.


1. “Juhtiv Kogu”

2. “Halb seltskond rikub kasulikud harjumused”

3. “Ainuke õige religioon”

4. “Harmagedoon”, “allakäiguredel”

5. “Sellisega ärge isegi mitte ühes lauas sööge”

6. “Ole hõivatud”, “ära suhtle eemaldatud pereliikmetega”, “annetused”, “loobu verega ravist ka siis, kui sel on rasked tagajärjed”

7. “Jumala valitud kanal”

8. “Püha Vaimu juhtimine”

9. “kui loeksime ärataganejate propagandat, võiks juhtuda, et me ei mõtle enam selgelt

10. “Kuigi juba needki ohud panevad hirmujudinad üle selja jooksma, on teisi, mis veel laialdasemat õudu tekitavad.” (Brüšüür “Veri, mis võib päästa sinu elu”, lk 11)

11. “Kas sa oled teda ette valmistanud kohtama võimalikku survet minna edasi kõrgkooli, kurameerida, tarvitada alkoholi või narkootikume?“

12. “Jehoova rahval on pakilisustunne. ... Kaalul on inimeste elud ja järelejäänud aeg on lühike“