jehoova tunnistajad eestis

Kas ülemaailmne veeuputus oli võimalik?

 

Vee kogus, vihmasadu ja geoloogia

 

Rääkides Noore Maa Kreatsionistidest (Young Earth Creationists), kasutab Vahitorn geoloogiast tuntud lihtsaid tõdesid ning nõustub, et:

 • ookeanide sete on kogunenud kaugelt enam kui 10000 aasta jooksul
 • mägede kerkimise ja kulumise aega arvestatakse miljonites aastates
 • mandrite triivimist ja ookeanide moodustumist mõõdetakse sadades miljonites aastates
 • öelda, et sellised protsessid on toimunud mõne tuhande aasta jooksul, või eitada tõendeid, on absurdne

 

"Nende õpetus, et Maa ja koguni universum on alla 10000 aasta vanad, läheb vastuollu kogu kaasaegse teaduse poolt avastatuga. See on niivõrd kõrvalekalduv, et kutsub esile teadlaste poolt naeruvääristamise. Geoloogid osutavad protsesside möötmistulemustele, mis ulatuvad kaugelt üle selle lühikese ajaperioodi. Ookeanide sete on kogunenud kaugelt enam kui 10000 aasta jooksul. Mägede kerkimise ja kulumise aega arvestatakse miljonites aastates, mandrite triivimist ja ookeanide moodustumist aga sadades miljonites. Öelda, et kõik see ulatub vaid 10000 aasta tagusesse aega on geoloogide silmis lihtsalt absurd."
-Ärgake!, 8. Märts 1983, lk 14

 

Sellest tulenevalt peab veeuputuse andmeid vaatlema arvestusega, et Maa oli 4300 aastat tagasi sarnane tänapäevasega, sh planeedi suurus sama, mäed sarnase kõrgusega jne; Ciro Aulicino mõttekäik, et mandrid triivisid umbes 4300 aastat tagasi lühikese ajaperioodi jooksul koos mägede tekkimisega, on Vahitorni sõnu kasutades "geoloogide silmis lihtsalt absurd".

 

 


Ärgake!, 8. Märts 1983, lk 14
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Mõned huvitavad arvandmed:

 • Maa raadius on 6371 km
 • Maa ruumala on 1,083,206,916,845.75 km3
 • Kõrgeim mäetipp on 8.85km (Everest).
 • Veega kaetud Maa raadius on 6371+8.85 = 6379.85 km
 • Veega kaetud Maa ruumala on 1,087,727,260,852.17 km3
 • Vee ruumala on
  	 1,087,727,260,852.17
  	- 1,083,206,916,845.75
  	=   4,520,344,006.42 km3
  	
 • Seda on 4.32 korda rohkem, kui kogu vett Maal tänapäeval
 • See vesi ilmus 40 päeva jooksul

Kõige kõvem mõõdetud vihmasadu toimus Madagaskari lähistel väikesel saarel Resumel 16. Märtsil 1952.a, kui päevas tuli maha 73.6 tolli sademeid.

Et tõsta merevee taset 40 päeva jooksul 8.85km, peaks tulema maha 8710.63 tolli sademeid päevas. See on 118 korda kõvem vihmasadu, kui 1952. aastal Resume saarel ning see peaks kestma 40 päeva ilma nõrgenemise või pausita.

 

Noa laev

 

Kas Noa laev võis mahutada kõik maismaaloomade liigid? Leiame selleks laeva "elamispinna". Piibli järgi oli laevas kolm korrust, kõigil suurust 300 * 50 küünart. Muistsete Lähis-Ida rahvaste pikkusühik küünar on umbes 45 cm ehk 0,45m. Järelikult oleksid laeva mõõtmed meil kasutatavates mõõtudes : pikkus 135m, laius 22,5m, põrandapindala 3040 m^2. Kolme korruse kogupindala

3040 * 3 = 9120 m^2

 


Noa laeva suurus võrreldes tänapäevaste laevadega
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Kas sellest piisab vähemasti kõigi imetajate liikide mahutamiseks? Imetajaid on vähemalt 3500 liiki. Ent Noa laeva pidi veel mahtuma neile söök 150 päevaks, nagu kestis veeuputus. Röövloom vajanuks peale loomade, kellest ta toitub, ka nende sööta. Laevas tulnuks imetajate paari kohta keskmiselt

9120 : 3500 = 2,6 m^2

...millest ilmselt ei piisa, eriti kui arvestada, et ka Noa suur pere nõudis endale ruumi ja et loomapuuride vahele pidi mahtuma käigud. Pealegi pole imetajad ainsad loomad. Lisaks nendele pidi Noa laeva mahutama paar 13 000 linnuliigist, 3500 roomajaliigist, 1400 kahepaikseliigist, 16 000 ämblikulaadseiigist, 360 000 putukaliigist.

See lühike artikkel on vaid teema puudutamine. Täiendavat mõtteainet pakuvad näiteks asjaolud, et:

 • muistsed tsivilisatsioonid Hiinas, Egiptuses ja Kesk-Ameerikas jäädvustasid oma katkematu ajaloo enne ja peale "veeuputust"
 • inimeste DNA ei näita "DNA pudelikaela" olemasolu 4300 aastat tagasi ning välistab põlvnemise kaheksast inimesest sel ajal
 • kui laeval oleksid olnud vähesed "tüviliigid", siis viimase 4300 aasta jooksul oleks pidanud toimuma kujuteldamatu kiirusega evolutsioon
 • kui 4300 aastat tagasi oleks elanud ainult 8 inimest, ei oleks ka parima tahtmise juures võimalik tänaseks 7 miljardini paljunemine
 • (rääkimata õitsvate miljonitsivilisatsioonide olemasolust "veeuputuse järgsel" muinasajal)

Kuigi teemat põhjalikult uurides selgub, et Vahitorn ei suuda pakkuda vastuseid seoses veeuputuse võimalikkusega, tegi 2008.a 1. Juuni number üllatavalt õige järelduse seoses sellega, mida tähendab veeuputuse müüdiks osutumine:

 

"Kui Noa oleks olnud mütoloogiline tegelane ning ülemaailmne veeuputus väljamõeldis, oleksid ju Peetruse ja Jeesuse hoiatused lõpuajal elavatele inimestele mõttetud. Ja kui veeuputus oleks müüt, ajaksid niisugused hoiatused inimesi segadusse ning seaksid ohtu nende pääsemise palju suuremast viletsusest, kui seda oli Noa päevade veeuputus"
-Vahitorn, 1. Juuni 2008, lk 8

 

Põhjalik veeuputuse teemakäsitlus inglise keeles asub siin.