jehoova tunnistajad eestis

Unikaalne ajalookäsitlus

Revideeritud Uue Maailma Tõlke (2013) Lehekülgedel 1744-1746 on toodud lõunapoolse kuningriigi kuningate kronoloogia, mis lõpeb Sidkijaga aastal 607:

 

Lisaks muudele allikatele on erinev ka Jewish Virtual Library. Tuleb välja, et Vahitorni Ühingu infole toetudes valetavad Juudiriigi ajaloo kohta kõik vähegi tuntud allikad, kaasa arvatud tänapäevane Juudiriik ning selle teadlased, ajaloolased ja teatmeteosed ise.

Enamik tänapäevaseid ajaloolasi toetab William F. Albright'i või Edwin R. Thiele'i vanemaid kronoloogiaid või Gershon Galil'i ja Kenneth Kitchen'i uuemaid kronoloogiaid. Kõik aastad tabelis on e.m.a.

King of Judah Albright Thiele Galil Kitchen Jewish Virt Library New World Translation
Rehoboam 932-915 931-913 931-914 931-915 928-911 997-980
Abijah 915-913 913-911 914-911 915-912 911-908 980-978
Asa 913-873 911-870 911-870 912-871 908-867 978-937
Jehoshaphat 873-849 870-848 870-845 871-849 867-851 937-913
Jehoram 849-842 848-841 851-843 849-842 851-843 913-906
Ahaziah 842-842 841-841 843-842 842-841 843-842 906-905
Athaliah 842-837 841-835 842-835 841-835 842-836 905-898
Jehoash (Joash) 837-800 835-796 842-802 841-796 836-799 898-858
Amaziah 800-783 796-767 805-776 796-776 799-786 858-929
Uzziah (Azariah) 783-742 767-740 788-736 776-736 786-758 829-777
Jotham 742-735 740-732 758-742 750-735/30 758-742 777-762
Ahaz 735-715 732-716 742-726 735/31-715 742-726 762-746
Hezekiah 715-687 716-687 726-697 715-687 726-697 746-616
Manasseh 687-642 687-643 697-642 687-642 697-642 716-661
Amon 642-640 643-641 642-640 642-640 642-640 661-659
Josiah 640-609 641-609 640-609 640-609 640-609 659-628
Jehoahaz 609 609 609 609 609-608 628
Jehoiakim 609-598 609-598 609-598 609-598 609-597 628-618
Jehoiachin (Jeconiah) 598 598 598-597 598-597 597 618-617
Zedekiah 597-587 597-586 597-586 597-586 597-587 617-607

 

Viis Vahitorni välist kornoloogiat on sarnased, eriti perioodil Manassest Sidkijani. Miks on Vahitorni oma nii erinev? Kust saab Vahitorn oma andmed? Milliseid allikaid nad kasutavad?

Kui kuulud endiselt Jehoova tunnistajate hulka, siis miks mitte kirjutada ühingule ja küsida?