jehoova tunnistajad eestis

Üles kasvamine Jehoova tunnistajana

Religioonil on võim kujundada inimest, nagu ei millelgi muul.

Jehoova tunnistajana kasvanud inimesel on eriskummaline mõtteviis, mida teistel on keeruline mõista.

Parim viis mõista, kuidas tunnistaja mõtleb, on vaadata, millist informatsiooni nad oma kasvu ja arengu käigus saavad.

Paul Grundy selgitab videos, kuidas mõista Jehoova tunnistajate peres kasvanud ning praeguseks üle 50-aastase inimese mõttemaailma.