jehoova tunnistajad eestis

1914. aasta ja Jehoova tunnistajad

Vahitorn on järjepidevalt valetanud selle kohta, mida ta ütles enne 1914. aastat, väites, et ennustas 1914. aasta sündmusi õigesti ette ning on sellest ajast alates levitanud sellel teemal kooskõlalist õpetust.

Kuni 1930'ndate aastateni õpetas Vahitorn, et:

  • Viimsed päevad algasid 1799. aastal
  • Jeesuse juuresolek algas aastal 1874
  • Jeesuse taevane valitsus algas 1878

 

"On kaks perioodi, mida me ei tohi segi ajada, vaid peame selgelt eristama, nimelt "lõpuaeg" ja "Issanda juuresolek". "Lõpuaeg" hõlmab perioodi alates aastast 1799 kuni Saatana valitsuse täieliku kukutamise ja Messia kuningriigi rajamiseni. "Issanda juuresolek" algas aga 1874. aastal, nagu ülalpool mainitud. See periood kuulub mõistagi esimese sisse ja on "lõpuaja" hilisem osa."
- Jumala Kannel (1921) lk. 231

 

"Aasta 1878 ... tähistab selgelt meie praeguse, vaimse, nähtamatu Issanda reaalset võimule asumist kuningate Kuningana..."
- Studies in the Scriptures - The Time is At Hand (1911 trükk) lk. 239

 

Sellele vaatamata väidetakse nüüd, et Vahitorn "mõistis", et 1914. aastal saab Jeesus kuningaks

 

"Seostades Taanieli 4:22 mainitud ”seitse aega” ”paganate aegadega”, mõistsid nad, et Kristus saab kuningliku võimu aastal 1914"
- Vahitorn 1998 15. September lk. 15-16

 

"Üle 30 aasta enne seda aastat ning juba pool sajandit sellest alates on Jehoova tunnistajad osutanud aastale 1914 kui "rahvastele määratud aegade" lõpule ning ajale, mis Jeesus hakkab valitsema taevase kuningana."
- Vahitorn aastakäigu kõide 1966, 15. Veebruar lk. 103

 

Samuti usuti esialgu, et lõpp tuleb 1914. aastal, kuid nüüd väidetakse, et 1914 oli lõpu "algus".

 

"Kuid pea meeles, et 1914 ei ole mitte raskete aegade algus, vaid nende lõpp."
- Zion's Watch Tower aastakäigu kõide 1894, 15. Juuli, lk. 226

 

"Jehoova tunnistajad osutasid aastakümneid varem aastale 1914 kui "selle asjadesüsteemi lõpetuse" algusele."
- Ärgake! 1973, 22. Jaanuar, lk. 8

1914. aasta arvati olevat maise ülesäratamise algus.

"Meie arusaamist mööda koosneb Kuningriigi maine osa 1914. aasta lõpuks täielikult ülesäratatud vanaaja usatavatest - ristija Johannesest kuni ustava Abelini - Aabrahamist, Iisakist, Jaakobist ja kõigist pühadest prohvetitest"
- Studies In the Scriptures - The Day of Vengeance (1897) lk. 625

Nüüd väidavad nad aga, et nende arvutused olid õiged.

"Ta seostas õigesti "paganate ajad" Taanieli raamatu "seitsme ajaga". Vastavalt nendele arvutustele tähistas aasta 1914 nende aegade lõppu ja Jumala Kuningriigi sündi teavas, kuningaks Jeesus Kristus. Mõtle vaid! Jehoova andis oma rahvale selle teada ligi neli aastakümmet enne nende aegade lõppu."
- Aastaraamat 1975 lk. 37
"Aastakumneid enne aastat 1914 teatasid Jehoova teenijad, et sel aastal lõpevad "rahvastele määratud ajad" ja et tulemas on enneolematu hädaaeg."
- Vahitorn 2013, 15. Veebruar, lk. 18

 

Nad ei teatanud, et 1914. aastal on tulemas hädaaeg, sest hädaaeg arvati olevat alanud aastal 1874.

 

"..., ja hädaaeg ehk "vihapäev", mis algas oktoobris 1874 ja lõppeb oktoobris 1914; ... "
- Studies in the Scriptures - The Day of Vengeance

 

Kuigi on formaalselt korrektne, et Russell ütles, et "paganate ajad" ehk "rahvastele määratud ajad" lõppevad 1914. aastal, varjavad need väited asjaolu, et mitte miski, mida oodati seoses "paganate aegade" lõppemisega, ei saanud teoks.

Anthony Morris

Rääkides Russellist ja Piibli Uurijatest 2010 aasta DVD-filmis Usk tegudes, ütles Anthony Morris:

 

"On fenomenaalne, et nad panid selle aastaga [1914] täppi"

 

See, et "seitse aega" osutasid aastale 1914 kui "paganate aegade" lõpule, ei olnud Russelli idee. Ta võttis selle õpetuse üle Seitsmenda Päeva Adventistidelt. 1823. aastal kirjutas John Aquila Brown raamatus The Even-Tide, et Daanieli 4. peatüki "seitse aega" on 2520 prohvetlikku aastat, kestes Nebukadnedsari valitsuse algusest aastal 604 e.m.a. 1917. aastani m.a.j. Hiljem muutis Barbour selle 1914. aasta peale. Aastal 1875 kirjutas Barbouri, Cogswelli and Patoni toimetatav väljaanne The Herald of the Morning:

 

"Ma usun, et kuigi evangeeliumi kuulutamine lõpeb 1878. aastal, siis Juudid ei saa tagasi Palestiinasse enne 1881. aastat; ning "paganate ajad" ... ei lõppe enne 1914. aastat."
- The Herald of the Morning 1875, September

 

Olles sisse võetud Barbouri prohvetlikust doktriinist, liitus Russell temaga 1876. aastal ja hakkas levitama välja arvutatud aastate õpetust, sh. 1874, 1878 ja 1914.

 

Kuidas on võimalik sellega mitte vahele jääda?

Jehoova tunnistajatel kästakse täielikult usaldada informatsiooni, mida Juhtiv Kogu neile annab. See artikkel sisaldab arvukaid näiteid väärtsitaatidest, mis näitavad, et selline usaldus ei ole ära teenitud.

Jehoova tunnistajad on ülimalt veendunud, et nende organisatsiooni juhtkond - Juhtiv Kogu - on usaldusväärne ja ei vääri kahtlust. Neile kinnitatakse, et neile antav informatsioon on kontrollitud, täpne ja tõene. Aastaraamat 2011 ütleb pealkirja "Kõik uuritakse täpselt järele" all:

 

“Kokkuvõtteks võib öelda, et kirjutusosakonna kindel eesmärk on kasutada vaid materjali, mis on täpne ja tõene ka näiliselt tähtsusetutes detailides. Tulemuseks on see, et ”ustav ja arukas ori” saab järjekindlalt jagada vaimset rooga, mis toob au ”tõe Jumalale” Jehoovale.” (lk 13)

 

Tunnistajatel kästakse loobuda isiklikust arvamusest ja selle asemel usaldada täielikult juhtkonda, põhjusel, et isegi Jehoova ise usaldab neid.

 

"[küps kristlane] ... ei propageeri, ei suru peale oma arvamusi ega hoia kinni oma ideedest, kui küsimuse all on Piibli mõistmine. Ta usub täiesti kindlalt tõde, mida on ilmutanud Jehoova Jumal oma poja Jeesus Kristuse ning "ustava ja mõistliku sulase" kaudu."
- Vahitorn 2001, 1. August, lk. 14

 

"Kas ei peaks ka meie ustavat ja mõistlikku sulast täielikult usaldama, kuna seda teevad Jehoova Jumal ja Jeesus Kristus?"
- Vahitorn 2009, 15. Veebruar, lk. 27

 

"Jäägem hoopis ustavaks Jehoovale ja tema organisatsioonile, mis on juba kaua pakkunud Jumala Sõna puhast ja värskendavat tõevett ja meie janu kustutanud."
- Vahitorn 2011, 15. Juuli, lk 16

 

Kuna Vahitorni Ühing varustab liikmeid kogu komplekti vajaliku informatsiooniga, on iseseisev uurimustöö ebasoosingus.

 

"Jehoova organisatsioonis ei ole tarvis kulutada hulgaliselt aega ja energiat uurimustöödele, sest organisatsioonis on vennad, kelle ülesanne see on."
- Vahitorn, aastakäigu kõide 1967, 1. Juuni, lk. 338

 

"Me oleme kahtlemata tänulikud Jehoovale vaimsete korralduste eest neil viimseil päevil. Seetõttu ei kiida "ustav ja mõistlik sulane" heaks seda, kui ilma nende juhatuseta üllitatakse väljaandeid, korraldatakse koosolekuid või luuakse veebisaite... Neil, kes soovivad Piiblit veel sügavamalt uurida, soovitame süüvida piiblientsüklopeediasse "Insight on the Scriptures""
- Meie Kuningriigiteenistus, September 2007