jehoova tunnistajad eestis

Valed

See on esimene osa kolme-osalisest artiklist "Väärtsitaadid, eksitused ja valed".

Tunnistaja.ee tõlgib ja avaldab kõik kolm osa järgemööda.

Artikli inglisekeelne originaal asub siin

 

Jehoova tunnistajatel kästakse täielikult usaldada informatsiooni, mida Juhtiv Kogu neile annab. See artikkel sisaldab arvukaid näiteid väärtsitaatidest, mis näitavad, et selline usaldus ei ole ära teenitud.

Jehoova tunnistajad on ülimalt veendunud, et nende organisatsiooni juhtkond - Juhtiv Kogu - on usaldusväärne ja ei vääri kahtluse alla seadmist. Neile kinnitatakse, et neile antav informatsioon on kontrollitud, täpne ja tõene. Aastaraamat 2011 ütleb pealkirja "Kõik uuritakse täpselt järele" all:

"Kokkuvõtteks võib öelda, et kirjutusosakonna kindel eesmärk on kasutada vaid materjali, mis on täpne ja tõene ka näiliselt tähtsusetutes detailides. Tulemuseks on see, et "ustav ja arukas ori" saab järjekindlalt jagada vaimset rooga, mis toob au "tõe Jumalale" Jehoovale." (lk 13)

Tunnistajatel kästakse loobuda isiklikust arvamusest ja selle asemel usaldada täielikult juhtkonda, põhjusel, et isegi Jehoova ise usaldab neid:

"[küps kristlane] ... ei propageeri, ei suru peale oma arvamusi ega hoia kinni oma ideedest, kui küsimuse all on Piibli mõistmine. Ta usub täiesti kindlalt tõde, mida on ilmutanud Jehoova Jumal oma poja Jeesus Kristuse ning "ustava ja mõistliku sulase" kaudu. " Vahitorn 2001, 1. August, lk. 14
"Kas ei peaks ka meie ustavat ja mõistlikku sulast täielikult usaldama, kuna seda teevad Jehoova Jumal ja Jeesus Kristus? " Vahitorn 2009, 15. Veebruar, lk. 27
"Jäägem hoopis ustavaks Jehoovale ja tema organisatsioonile, mis on juba kaua pakkunud Jumala Sõna puhast ja värskendavat tõevett ja meie janu kustutanud." Vahitorn 2011, 15. Juuli, lk 16

Kuna Vahitorni Ühing varustab liikmeid kogu komplekti vajaliku informatsiooniga, on iseseisev uurimustöö ebasoosingus:

"Jehoova organisatsioonis ei ole tarvis kulutada hulgaliselt aega ja energiat uurimustöödele, sest organisatsioonis on vennad, kelle ülesanne see on." Vahitorn, aastakäigu kõide 1967, 1. Juuni, lk. 338 (tõlge inglise keelest - toim.)
"Me oleme kahtlemata tänulikud Jehoovale vaimsete korralduste eest neil viimseil päevil. Seetõttu ei kiida "ustav ja mõistlik sulane" heaks seda, kui ilma nende juhatuseta üllitatakse väljaandeid, korraldatakse koosolekuid või luuakse veebisaite... Neil, kes soovivad Piiblit veel sügavamalt uurida, soovitame süüvida piiblientsüklopeediasse "Insight on the Scriptures"" Meie Kuningriigiteenistus, September 2007

Tänu sellisele usaldusele ei märka tunnistajad, kui esitatakse väärat informatsiooni. Kaasinimeste eksitamiseks on palju võimalikke viise, seal hulgas otsene ebaausus, ebaõiged andmed, isiku seisukoha valesti paista laskmine, väärtsitaadid, informatsiooni varjamine, ebamäärane keelekasutus ja eksitav retoorika. Selles artiklis on konkreetsed näited kõigist neist meetoditest Vahitorni organisatsioonis.

 

1914 tsitaadid

Vahitorn on järjepidevalt valetanud selle kohta, mida ta ütles enne 1914. aastat, väites, et ennustas 1914. aasta sündmusi õigesti ette ning on sellest ajast alates levitanud sellel teemal kooskõlalist õpetust.

Kuni 1930'ndate aastateni õpetas Vahitorn, et:

  • Viimsed päevad algasid 1799. aastal
  • Jeesuse juuresolek algas aastal 1874
  • Jeesuse taevane valitsus algas 1878
"On kaks perioodi, mida me ei tohi segi ajada, vaid peame selgelt eristama, nimelt "lõpuaeg" ja "Issanda juuresolek". "Lõpuaeg" hõlmab perioodi alates aastast 1799 kuni Saatana valitsuse täieliku kukutamise ja Messia kuningriigi rajamiseni. "Issanda juuresolek" algas aga 1874. aastal, nagu ülalpool mainitud. See periood kuulub mõistagi esimese sisse ja on "lõpuaja" hilisem osa." Jumala Kannel (1921) lk. 231 (tõlge inglise keelest - toim.)
"Aasta 1878 ... tähistab selgelt meie praeguse, vaimse, nähtamatu Issanda reaalset võimule asumist kuningate Kuningana..." Studies in the Scriptures - The Time is At Hand (1911 trükk) lk. 239 (tõlge inglise keelest - toim.)

Sellele vaatamata väidetakse nüüd, et Vahitorn "mõistis", et 1914. aastal saab Jeesus kuningaks:

"Seostades Taanieli 4:22 mainitud "seitse aega" "paganate aegadega", mõistsid nad, et Kristus saab kuningliku võimu aastal 1914" Vahitorn 1998 15. September lk. 15-16
"Üle 30 aasta enne seda aastat ning juba pool sajandit sellest alates on Jehoova tunnistajad osutanud aastale 1914 kui "rahvastele määratud aegade" lõpule ning ajale, mis Jeesus hakkab valitsema taevase kuningana." Vahitorn aastakäigu kõide 1966, 15. Veebruar lk. 103

Samuti usuti esialgu, et lõpp tuleb 1914. aastal, kuid nüüd väidetakse, et 1914 oli lõpu "algus".

"Kuid pea meeles, et 1914 ei ole mitte raskete aegade algus, vaid nende lõpp." Zion's Watch Tower aastakäigu kõide 1894, 15. Juuli, lk. 226
"Jehoova tunnistajad osutasid aastakümneid varem aastale 1914 kui "selle asjadesüsteemi lõpetuse" algusele." Ärgake! 1973, 22. Jaanuar, lk. 8

1914. aasta arvati olevat maise ülesäratamise algus.

"Meie arusaamist mööda koosneb Kuningriigi maine osa 1914. aasta lõpuks täielikult ülesäratatud vanaaja usatavatest - ristija Johannesest kuni ustava Abelini - Aabrahamist, Iisakist, Jaakobist ja kõigist pühadest prohvetitest" Studies In the Scriptures - The Day of Vengeance (1897) lk. 625

Nüüd väidavad nad aga, et nende arvutused olid õiged.

"Ta seostas õigesti "paganate ajad" Taanieli raamatu "seitsme ajaga". Vastavalt nendele arvutustele tähistas aasta 1914 nende aegade lõppu ja Jumala Kuningriigi sündi teavas, kuningaks Jeesus Kristus. Mõtle vaid! Jehoova andis oma rahvale selle teada ligi neli aastakümmet enne nende aegade lõppu." Aastaraamat 1975 lk. 37
"Aastakümneid enne aastat 1914 teatasid Jehoova teenijad, et sel aastal lõpevad "rahvastele määratud ajad" ja et tulemas on enneolematu hädaaeg." Vahitorn 2013, 15. Veebruar, lk. 18

Nad ei teatanud, et 1914. aastal on tulemas hädaaeg, sest hädaaeg arvati olevat alanud aastal 1874.

"..., ja hädaaeg ehk "vihapäev", mis algas oktoobris 1874 ja lõppeb oktoobris 1914; ... " Studies in the Scriptures - The Day of Vengeance lk. 604

Kuigi on formaalselt korrektne, et Russell ütles, et "paganate ajad" ehk "rahvastele määratud ajad" lõppevad 1914. aastal, varjavad need väited asjaolu, et mitte miski, mida oodati seoses "paganate aegade" lõppemisega, ei saanud teoks.

Rääkides Russellist ja Piibli Uurijatest 2010 aasta DVD-filmis Usk tegudes, ütles Anthony Morris:

"On fenomenaalne, et nad panid selle aastaga [1914] täppi"

Anthony Morris III

See, et "seitse aega" osutasid aastale 1914 kui "paganate aegade" lõpule, ei olnud Russelli idee. Ta võttis selle õpetuse üle Seitsmenda Päeva Adventistidelt. 1823. aastal kirjutas John Aquila Brown raamatus The Even-Tide, et Daanieli 4. peatüki "seitse aega" on 2520 prohvetlikku aastat, kestes Nebukadnedsari valitsuse algusest aastal 604 e.m.a. 1917. aastani m.a.j. Hiljem muutis Barbour selle 1914. aasta peale. Aastal 1875 kirjutas Barbouri, Cogswelli and Patoni toimetatav väljaanne The Herald of the Morning:

"Ma usun, et kuigi evangeeliumi kuulutamine lõpeb 1878. aastal, siis Juudid ei saa tagasi Palestiinasse enne 1881. aastat; ning "paganate ajad" ... ei lõppe enne 1914. aastat." The Herald of the Morning 1875, September (tõlge inglise keelest - toim.)

Olles sisse võetud Barbouri prohvetlikust doktriinist, liitus Russell temaga 1876. aastal ja hakkas levitama välja arvutatud aastate õpetust, sh. 1874, 1878 ja 1914.

1925

Vahitorn ennustas nurjunult, et Aabraham, Iisak ja Jaakob äratatakse üles 1925. aastal. Aastaraamat 1980 tsiteerib 1926. aasta Vahitorni, et õigustada seda ebaõnnestumist pelgalt "arvamuse esitamise" ettekäändel. Esiteks ei ole see väide õige, sest perioodil 1918 - 1925 oli Vahitorni peamiseks sõnumiks, et uus süsteem algab 1925. aastal. Seda esitati arvukate loengusarjade ja broshüüri "Miljonid nüüd elavad ei sure kunagi" vahendusel. See sõnum oli nii mõjukas, et mälestusõhtul osalejate arv langes 90434-lt 1925. aastal 17380-le 1928. aastal. (vt. Vahitorn 1960, 1. Mai, lk. 282 ja raamat Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose lk. 313)

Teiseks tsiteerib Aastaraamat väidet vaid osaliselt, peatudes keset lauset semikooloni juures. Terviklik lause ütles, et Aabrahami ja teiste vanaaja ustavate saabumist oodati endiselt, lisades: "pealegi, praegu on ju ikka alles "peagi peale 1925. aastat""

 

Originaaltekst Tsitaat 1980 Aastaraamatust
""Miljonite" raamatus õeldi, et võime oodata nende tagasitulekut peagi peale 1925. aastat, kuid see oli pelgalt arvamuse väljendamine; pealegi, praegu on ju ikka alles "peagi peale 1925. aastat"." Ei ole ühtegi head põhjust arvata, et vanaaja ustavad tulevad tagasi enne, kui kirik on üles ehitatud ja selle töö Maal on valmis." Vahitorn aastakäigu kõide 1926, lk 196 "Näiteks sellisest läbikatsumisest oli vend Rutherfordi korraldatud küsimuste-vastuste koosolek Sveitsi Baseli konvendil, mis toimus 1.-3. Mai 1926. Selle konvendi aruanne ütleb:"
Küsimus: Kas vanaaja ustavad on tagasi tulenud?
Vastus: Muidugi ei ole nad tagasi tulnud. Keegi pole neid näinud ja rumal oleks sellist asja õelda. "Miljonite" raamatus õeldi, et võime oodata nende tagasitulekut peagi peale 1925. aastat, kuid see oli pelgalt arvamuse väljendamine." Aastaraamat 1980 lk. 62

 

Kiri sildil: "Maailma lõpp on käes. Alanud on kuldne ajajärk. Miljonid nüüd elavad ei sure kunagi. See tähendab täpselt seda mis kirjas - see on fakt - uuri järele"
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)
"Tasuta loengus, Auditooriumisaalis sel pühapäeval, tõestatakse ... et tuhanded praegu selles linnas elavad inimesed ei sure kunagi."
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

Tempel

Kuigi Ilmutuse 7:9-17 ja 19:1 näitavad, et suur rahvahulk on taevas, tahab Vahitorn õpetada, et nad on Maa peal. Kuna Ilmutuse 7:15 ütleb, et suur rahvahulk on templi pühas paigas (naos), kuhu võivad minna vaid preestrid, võtab Vahitorn oma järgijate veenmiseks appi vale, et naos hõlmab ka templi eesõue.

"Näiteks Piibli jutustuses sellest, kuidas Jeesus ajas templist ära rahavahetajad, kasutatakse algkeeles Kreeka sõna naos" - Vahitorn, 15. August 1980, lk 16

See on vale. Ükski Pühakirja jutustustest, mis käsitleb seda, kuidas Jeesus ajas välja rahavahetajad, et kasuta sõna naos, vaid hieron, mis tähendab eesõue. Vt. Johannese 2:14-15, Matteuse 21:12 and Markuse 11:15 väljaandest The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Vahitorni ühingu enda väljaanne, kus Kreeka keelne uue testamendi tekst on ühel real ning selle all igale sõnale vastav inglisekeelne sõna).

Jeesuse kummardamine

Jehoova tunnistajad ei tohi Jeesust kummardada. Kuid see on olnud nii ainult peale 1954. aastat, esialgu kummardasid tunnistajad nii Jehoovat kui Jeesust. Vahitorni Ühingu põhikiri ütles, et see kummardab Jeesust, kuni see lõpuks aastal 1999 ära muudeti. 45 aastat järjest õpetati tunnistajatele mitte Jeesust kummardama, kuigi põhikirja järgi oli selle tegemine otseselt Vahitorni Ühingu olemasolu põhjus. Et selle vastuoluga toime tulla, läks Vahitorn omaenda põhikirja väärtsiteerimise teed.

Põhikiri ütles:

"et kummardada avalikult Kõikvõimast Jumalat ja Jeesus Kristust; et seda korraldada"

1960 aasta Aastaraamatu lk 50 jätab välja sõnad "ja Jeesus Kristust" asendades need punktidega.

"et kummardada avalikult Kõikvõimast Jumalat ... ; et seda korraldada"

Vahitorni 1971.a aastakõide lk 760 asendab sõna "ja" sõnaga "kaudu", et muuta oluliselt selle lause tähendust:

"et kummardada avalikult Kõikvõimast Jumalat Jeesus Kristuse kaudu; et seda korraldada" - Vahitorn, 15. Detsember 1971, lk 760

1993. aastal avaldatud "Kuulutajate" raamat, mis on Vahitorni Ühingu ajalookäsitlus, ei maini aga seda tähtsat alusdokumenti üldse.

Russelli elulugu

Kirjutati, et pole avaldatud Russelli elulugu, sest taheti anda kogu au Jehoovale

"Kas on tõsi, et te pole kunagi avaldanud Pastor Russelli elulugu?" ...

"Just nii. Jehoova tunnistajad imetlevad tema isikuomadusi, kuid kui omistaksime talle au ja kuulsust, ütleksime, et tema töö ja edu oli tema enese oma; Jehoova tunnistajad aga usuvad, et Jumala vaim juhib tema rahvast." Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose (1959) lk. 63

See pole tõsi. Nagu raamat "Proclaimers of God's Kingdom" ütleb, elulugu avaldati.

"1916 aasta 1. Detsembri Vahitornis ning uutes "Studies in the Scriptures" esimese kõite trükkides avaldati lühidalt Russelli elulugu koos tema testamendi ja soovitustega" Jehovah's Witnesses - Proclaimers of God's Kingdom lk. 64

20. sajand

Avastades, et sellest võib saada piinlik eksitus, muutis Vahitorn aastakõitesse mineva atrikli sõnastust võrreldes esialgselt ajakirjas ilmunuga. Vahitorn 1. Jaanuar 1989 lk 12 ütles, et Harmagedoon saabub 20. sajandi jooksul:

"Ta pani aluse tööle, mis viiakse lõpuni 20. sajandil."

Vahitorni 1989 aastakäigu kõites ja hiljem ilmunud Watchtower library CD-plaadil muudeti "20. sajandil" "meie päeviks":

"Ta pani aluse tööle, mis viiakse lõpuni meie päevil."

 

Vahitorn, 1. Jaanuar 1989, lk 12
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)
Vahitorn, 1. Jaanuar 1989, lk 12 aastakäigu kõites
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Nii andis Vahitorn ajakirja lugevatele tunnistajatele alusetut lootust ja motivatsiooni, luues samas olukorra, kus tulevikus asja uurivad isikud ei saa õelda, et Vahitorn eksis. Avaldatuna enne Interneti ja arvutustehnika laialdast levimist, ei olnud karta, et rohkem kui mõni üksik isik saaks kunagi sellisest muudatusest teada.

Plagiarism

Plagiarismile on omased teatud ohud. Ühestküljest on võimalus, et kopeeritud informatsioon on ebatäpne, teisalt võib see olla ebaseaduslik, rikkudes autoriõigusi.

On märkimisväärne, et suurem osa Vahitorni õpetustest pärineb kolmandatest allikatest. Näiteks, Russelli daatumite õpetused, sh. 1914, pärinesid 19. sajandi Adventistide liikumiselt. Rutherford tutvustas ideed, et Jeesus ei surnud mitte ristil vaid postil, kuid seda ideed propageerisid sel ajal mitmed protestantlikud jutlustajad, nagu näiteks E.W. Bullinger. Loomise raamatu väited, kaasa arvatud teadusallikate väärtsiteerimine, on pärit Kreatsionistide raamatutest. Kui informatsioon on täpne ning korrektselt viidatud, siis ei ole oluline, mis on selle allikas, kuid tunnistajad peaksid mõistma, et õpetusi ei avaldata nende juhtkonnale Püha Vaimu kaudu ja imelisel viisil.

Aeg-ajalt on ka ajakirjades kasutatud pildid Vahitornile pahandust tekitanud. Üks endine Peeteli illustraator ütles, et mõnede kunstnike jaoks oli tavaline praktika võtta ja kopeerida pilte ajakirjadest ja ajalehtedest.

Üks enim seadusega pahuksis olev näide on 1982. aasta 15. Septembri Vahitorni kaanepilt. 1981 ja 1982 aastal ilmus sellistes ajakirjades nagu U.S. News and World Report (29. Juuni 1981) ja Reader’s Digest (September 1982, lk 37) järgmine Johnny Walkeri reklaam. Vahitorn kopeeris reklaami kergete muudatustega ja tegi sellest 1982. aasta 15. Septembri Vahitorni kaanepildi.

 

Johnny Walkeri viskireklaam 1982. aastal
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)
Vahitorn, 15. September 1982
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Kui Johnny Walkeri edasimüüja, Somerset Importers, sai autoriõiguse rikkumisest teada, võttis firma Vahitorniga ühendust. Lepiti kokku, et kaas muudetakse tulevastes trükkides, sh aastakõites ja võõrkeelsetes väljaannetes ära.

 

Somerset Importers kiri 1982. aastast
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)
Somerset Importers kiri 1984. aastast
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Uus kaanepilt näitas puude taustal olevat mäge:

 

Hilisema trüki kaaneversioon
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Vahitorn mitte ainult ei rikkunud autoriõigust, vaid ei olnud aus oma lugejatega, kellele ütles, et muudatus tehti "asjakohasema ja sobilikuma illustratsiooni" vajaduse tõttu. Kui järelepärija ei olnud teadlik autoriõiguse probleemist, võis ta jäädagi mõtisklema, mis küll esmase päikeseloojangu pildi juures ebasobilik oli.

 

Vahitorni Ühing ei olnud järelepärimistele vastates aus
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Teine õnnetu näide sel teemal on raamatus Sa Võid Elada Igavesti Paradiisis Maa Peal. Naine leheküljel 93 on tõepoolest ilus ning paneb mõtlema, millist kiusatust võisid tunda alla Maa peale vaatavad inglid. Mida aga lugejad ei teadnud, oli see, et naine oli tegelik isik - Pascale Petit - kes esines 1963.a Novembri Playboy numbris ning mitmetes suhteliselt rõvedates filmides, nagu näiteks Saksa seksikomöödia Frau Wirtin hat auch einen Grafen. Selle pildi kasutamine Paradiisi raamatus oli ilmselt autoriõiguse rikkumine, kuna see Pascale Petit pilt oli võetud otse Saksa ajakirja Stern 1961.a 13. Augusti kaanelt.

   Live Forever page 93 Stern woman from You Can Live Forever page 93       Woman Stern Magazine

Veel üks näide Vahitorni poolt teiste allikate kopeerimisest on Piibli lugude raamat, mille mitmed pildid meenutavad äratuntavalt pilte Arthur S. Maxwelli raamatust The Bible Story.

           

Ristimine

2005. aasta raamat Mida Piibel Meile Tegelikult Õpetab ütleb leheküljel 183:

"...oled pühendunud Jehoova Jumalale, mitte tööle, eesmärgile, teistele inimestele või organisatsioonile."

Tegelikkuses aga pühenduvad ja ristivad Jehoova tunnistajad ennast organisatsioonile. Teine ristimisküsimus kolmest on:

"Kas mõistad, et sinu pühendumine ja ristimine teevad su tuntuks kui Jehoova tunnistaja, kes on ühenduses tema vaimu poolt juhitava organisatsiooniga?" - Vahitorn, 1. Juuni 1985, lk 30

Vahitorn järgis kuni 1985. aastani Matteuse 28:19 kirjeldatud protseduuri, ristides "Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse", kuid siis muudeti "Püha Vaim" "Jumala Vaimu poolt juhitud organisatsiooniks".

Liikmete süüdistamine

Vahitorn väitis kindlalt, et see maailmasüsteem lõpeb aastal 1914 ning seejärel aastal 1925, lõpuks aga andis tugevalt mõista, et see juhtub 1975. aastal. Peale nende nurjunult ennustatud tähtaegade möödumist väitis aga Vahitorn, et selles olid süüdi nende ustavad järgijad.

1914 kohta:

"Kahtlemata olid paljud sel ajal ülemäära innukad välja ütlemisega, mida oodati. Mõned lugesid Vahitornist välja väiteid, mida seal ei olnud." - Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose lk 52

1925 kohta:

"Mõned ootasid et see töö lõppeks 1925. aastal, kuid Issand ei ütelnud seda. Probleem oli selles, et sõbrad puhusid oma kujutluspilte üles üle mõistlikkuse piiri; ja kui nende kujutluspildid kokku varisesid, kaldusid nad kõike kõrvale heitma" Vahitorn, 1926. aastakäigu kõide, lk 232

1975 kohta:

"Kui keegi on pettunud sellise mõtteviisi mitte järgimisest, siis peaks ta nüüd keskenduma oma seisukoha muutmisele, saades aru, et talle ei toonud pettumust mitte Jumala Sõna, vaid tema enda arusaam põhines valedel alustel." Vahitorn 1976. aastakäigu kõide, lk 441

Vahitorni Aafrika Lugu

Aastaraamat 1976 lk 71 räägib Elliot Kenan Kamwanast, Vahitorni esimesest esindajast Nyasalandis Aafrikas varajastel 1900.ndatel aastatel.

"Peale 1906. aastat oli Booth tugevalt mõjutatud millenismist, ... ta avaldas tugevat mõju Elliot Kenan Kamwanale, esimesele Vahitorni Charles T. Russelli järgijate juhile Nyasalandis." Aastaraamat 1976 lk 70-71

1909.a Vahitornis oli artikkel pealkirjaga "Hea Sõnum Levib Aafrikas", kus käsitleti Kamwana tööd Nyassalandis.

"Nad on ülirõõmsad, et sama sõnum, mida nad on kuulnud kuulutatavat nende oma kodumaal Nyassalandis vend Elliott Kamwana poolt, tuuakse nüüd siia. ... Vend Elliott Kamwana arreteeriti ja saadeti valitsuse poolt maalt välja Shoti Kalvinistlikute missionäride õhutusel, kes olid väga üllatunud, et nende aastatepikkune töö võib saada meie kõrgematasemelise õpetuse poolt nii kiiresti ümber lükatud. ... Vend Kamwana ristis möödunud aastal 9126 inimest." - Vahitorn 1909, 1. Juuli

Kamwana poolt ristitud järgijad said tuntuks kui "Vahitorni liikumise" liikmed. Sellele vaatamata jätkasid paljud neist paganlike rituaalide järgimist ja polügaamset eluviisi ning olid osalised hiljem toimunud vastuhakus. 1948. aastal avaldas Vahitorn brošüüri pealkirjaga The Watchtower Story, millega püüdis ennast sellest grupist distanseerida. Brošüür väitis ebaausalt:

"Väärib erilist märkimist, et "rahvuslik vastuhakk" toimus 1915. aastal. Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingul" aga ei olnud enne 1925. aastat Nyasalandis ega Rhodesias püsivat esindajat. - The Watchtower Story lk. 6 Brošüüri saab alla laadida siit

Sõda

Vahitorn esineb järgmise põhjapaneva väitega:

"Kes ei ole maailma osa ega õpi enam sõdima? Jälle tunnistab 20. sajandi ajalugu: ainult Jehoova tunnistajad." Vahitorn, 1. Aprill 1992, lk 12

On arvukalt patsifiste ja neutraalseid usuliikumisi, kes ei lähe sõtta, nagu Quakersid, Christadelphinid, Worldwide Church of God ja Anabaptistid. Mõned patsifistid lähevad sõja vältimisega kaugemale kui Jehoova tunnistajad, keeldudes maksmast USAs tulumaksu osaks olevat "sõjamaksu".

Lahku löönud grupid

"Kolmandaks, erinevalt protestantlikust liikumisest, mis on jagunenud sadadeks usulahkudeks, on Jehoova tunnistajad säilitanud ühtse ülemaailmse vennaskonna" - Vahitorn, 1. November 2009, lk 19

Kindlasti on Jehoova tunnistajad oma ajaloost niipalju teadlikud, et teada, et Ruselli järgijatest ja Piibli Uurijate gruppidest, mis eraldusid peale Russelli surma, kuigi need grupid muidugi väidavad, et Rutherford eraldus õigest religioonist, mille oli sisse seadnud Russell.

Võidakse õelda, et see tsitaat käib konkreetselt Jehoova tunnistajate kohta, alates sellest, kui see nimi 1931. aastal kasutusele võeti, ning mitte Jehoova tunnistajate kohta alates Aadamast (Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose lk 8), või siis alates 1919 aastast, mil väidetavalt valiti Juhtiv Kogu. Kuid isegi sellisel juhul ei ole see tõsi. Uusi sekte on tekkinud pidevalt. Rumeenias oli grupp tunnistajaid kommunismiperioodi vältel eraldatud ning omas ligipääsu peamiselt Rutherfordi töödele. Peale vabaduse saamist tundsid nad ennast solvatuna selle tõttu, milliseid õpetuslikke muudatusi Vahitorni Ühing oli teinud ning asutasid organisatsiooni Tõelise Usuga Jehoova Tunnistajad. Alates Interneti massidesse levimisest on tekkinud palju uusi väikeseid gruppe.

 


Piibliuurijate jagunemine läbi aegade
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Mõned lahku löönud grupid, kellel on 2013.a 12. Veebruari seisuga töötav kodulehekülg:

Uus valgus

 


Vahitorn, 1. Detsember 1981, lk 31 võrdleb "uut valgust" kursi seadmisega
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Et vaatamata pidevatele õpetuslikele muutustele öelda, et Vahitorn õpetab tõde, võeti kasutusele "valgus läheb selgemaks" -idee: uus õpetus mitte ei muuda, vaid täpsustab vana. Õpetuse arenemist võrreldakse kursi seadmisega, kus laev pöördub ühele ja teisele poole, kuid liigub pidevalt edasi.

"Muidugi on selline mõistmise arenemine, mis sialdab "kursi seadmist", olnud sageli "ustava ja mõistliku sulasega" seotutele lojaalsuskatseks. Sellele vaatamata arenetakse pidevalt "hea sõnumi" ning selle tähenduse täielikuma hindamise suunas" - Vahitorn, 1. Detsember 1981, lk 31

Paljude õpetuslike muutustega, kus õpetus pendeldab edasi-tagasi kahe või rohkema seisukoha vahel, ei ole see nii. Hiljutised näited sellest on mõistete "põlvkond" ja "ustav ja mõistlik sulane" tähendus. Neil juhtudel on uut õpetust esitatud kui "uut valgust", ilma mainimata, et minnakse tagasi endise õpetuse juurde.

Näiteks õpetas Vahitorn, et Roomlastele 13:1 "kõrgemad võimukandjad" on valitsused. 1929. aastal muudeti nende tähendus Jehoovaks ja Jeesuseks. 1962. aastal muutus tähendus taas valitsusteks. Sellegipoolest, kui Vahitorn oma väljaannetes (nt. Vahitorn, 1. November 1990, lk 11 ja Jehovah's Witnesses - Proclaimers of God's Kingdom lk 146-147) seda teemat käsitleb, esitatakse 1962.a muutust kui "arengut" või "uut valgust", mainimata, et pöörduti tagasi "vana valguse" juurde.