jehoova tunnistajad eestis

Salajane õppevideo lekkis veelkord... ja seekord rohkem

Veidi aega tagasi kirjutas tunnistaja.ee 2012/13 "kogudusevanemate kooli" õppematerjalide lekkimisest siin.

Meil on hea meel teatada, et "õiguskomitee" video on nüüd täielikult inglisekeelsena kättesaadav.

Lisaks on meile saadetud veel teinegi video, mis õpetab kogudusevanematele, kuidas käsitleda olukordi seoses enesetapule kalduvate inimestega.

"Enesetapu" video toob meieni õõvastava paljastuse sellest, kuidas Vahitorni Ühing kujutab ette sellises olukorras olevate inimeste "aitamist". Kogudusevanemad ei suuna inimest, kes annab teada reaalsest enesetapumõttest (koos tehnilise plaaniga, kuidas seda teha garaažis vingumürgituse abil) proffessionaalset abi otsima. Psühhiaatri, psühholoogi, kaasaegsete ravimite ja hädaolukorras aitavate telefoniliinide asemel vaieldakse kujundlike Piiblitegelaste üle, antakse hädasolijale "koduseks ülesandeks" salmide pähe õppimist ning soovitatakse mantrana korrutada fraasi "mina jään ustavaks".

On mõistetav, et Vahitorni Ühing püüab järgnevatel päevadel kasutada kõikvõimalikke meetodeid, et lekkinud mõttekontrolli toimimisviise paljastavad videod massimeediakanalitest autoriõigust ettekäändeks tuues eemaldada (nagu nad on juba ka teinud: vt. pilt allpool ja siit lingilt). Seetõttu peavad asjast huvitatud ise seisma hea selle eest, et teha omale siin toodud videotest isiklikuks kasutamiseks koopiad.

 


Vahitorni Ühing sundis Youtube eemaldama nädala eest
lekkinud esimest hispaaniakeelse dubleeringuga videot
(kliki pildil, et näha suuremat versiooni)

 

Jättes hetkeks kõrvale videote sisu, tekib teine küsimus - mida tähendab "salajaste" materjalide lekkimine "Jumala organisatsioonist" (rääkimata sellest, miks peaks seal üldse midagi salajast olema: selleteemaline artikkel)? Ning veel enam, kui see juhtub, siis miks peaks see organisatsioon võtma ette juriidilisi samme materjali käibelt kõrvaldamiseks?

Käesolevad videod on organisatsioonis kättesaadavad ringkonnaülevaatajatele, nende asendajatele ja valitud harubüroode töötajatele. Kogudusevanematele näidatakse neid videoid, kuid neil puudub võimalus neist koopiat teha. See jätab vaid võimaluse arvata, et Vahitorni ridades toimub sisemine vastupanuliikumine, mille tõenäoliseks põhjuseks on "väärikalt lahkumise" võimaluse puudumine.

Isik võib olla organisatsioonis mistahes positsioonil, näiteks kogudusevanem või ringkonnaülevaataja, kuid kui ta saab teadlikuks Vahitorni probleemidest ning ei soovi enam kaasa mängida, ei ole tal erilist valikut. Ees ootava vältimise ja "mõistuse poolest haigeks" määratlemise hirmus võivad inimesed jääda organisatsiooni ning üheaegselt nii täita selle ülesandeid kui ka andes oma panuse selle varjatud uste taga toimuva päevavalgele toomisesse (vt http://jwleaks.org/, sait, mis lekitab kõiki Vahitorni Ühingu salajaseks kuulutatud kirju, raamatuid, juhendmaterjale jms dokumente juba ligi 10 aastat).

"Õiguskomitee", esimene osa

 

"Õiguskomitee", teine osa

 

Enesetapumõtetega isikuga tegelemine